VITA, zavod za kulturo in izobraževanje in študijski krožek »Istrski park«

vabita na

J U N I J S K A  S R E Č A N J A

z nabiranjem dišavnic in zeli, njihovem spoznavanju in pridobivanju izvlečkov,

ki bo v  t o r e k , 18. rožnika 2019 ob 16. uri

na izkustvenem posestvu Pod Vardo zabavsko nad Loparjem.

Z nami bodo poznavalci zeli in ljudskega znanja o njih: Andreja Blažič Klemenc, Irena Roglič,  Miran Čebašek ter Vlasta Mlakar. Po nabiranju bo Andreja prikazala pridobivanje rastlinskih izvlečkov na vodni osnovi. Na slikah je nekaj prizorov z lanskega srečanja.

   Junijska srečanja so vključena tudi v osveščevalni okoljski program Mestne občine Koper in bodo izvedena v okviru projekta Koper zdravo mesto.