Okoljski problemi in njihovo reševanje so bistveni del krajinskega ustvarjanja. Prvo vprašanje je, katere od teh so zaznavali naši predniki in kako so jih reševali. Kulturna krajina govori, da je bilo to predvsem terasiranje pobočij, pa tudi poljska zatočišča, šterne in puči. Poglavitni okoljski izzivi za naše prednike so bili:

  • Gospodarna uporaba zemlje in priprava terena za obdelavo
  • Izbira najboljših in najbolj odpornih sort
  • Poletne suše, nalivi in pomanjkanje vode
  • Poljska zatočišča in kažete
  • estetska plat oblikovanja nasadov, podpornih zidov, pučev, šternic, steza in poti.

Že nekaj časa sledimo ostankom ogrožene oziroma izginule tehnične in krajinske dediščine, ki pričajo o starih znanjih tega prostora. V prvi vrsti so to ostanki kažet, večkrat z enim delom vkopanih v teraso, zajetja za vodo in poljske šternice. Študij in poskusi rekonstrukcij tečejo v praksi že dlje časa kot trajna dejavnost. Na sliki ostanek kažete iz pobočja Brde’, sončno lice novejšega zatočišča, zapuščena šternica in poskus zbiranja vode danes v parku, pripravljeni za objavo v monografiji o istrskem parku. (Povzetek poročila).