Ciklus posvetovanj “Slovenci, kdo smo  in od kdaj smo tu?”.

“Slovenci v Alpah od pradavnine”

Gorniški klub “Dr. Henrik Tuma” in

Raziskovalci evropskega staroselstva (RES)

Posvetovanje v Bovcu, Kulturni dom, 3. avgust, 2017

PROGRAM  POSVETOVANJA

8.30 – 9.00    Zbiranje udeležencev in prijave

9.00 – 9.20    Otvoritev in pozdravi

Jože Rant st., Raziskovalci evropskega staroselstva (RES)

Anton Jeglič, častni predsednik Gorniškega kluba “Dr. H. Tuma”

9.20 – 10.30    Poselitev Vzhodnih Alp v prazgodovini,   moderira Janez Bizjak

Duša Krnel Umek,  “Mario Alinei in domorodna teorija o Slovanih”

Jože Rant, Duša Krnel Umek,  “Slovenski jezikovni  substrat v Dolomitih in Retoromanski Švici: Vprašanja in izziv za arheologe, zgodovinarje, paleogenetike in  jezikoslovce”

 10.30 – 10.40   Odmor

10.40 – 12.20    Prazgodovinski staroselci v slovenskih Alpah,  moderira Duša Krnel Umek

Janez Bizjak,  “Staroselci v Trenti”

Rafael Podobnik,  “Svetok in druga kultna mesta v soteskah Doblarce in Lepenke”

Leda Dobrinja,  “Slovensko staroselstvo in Istri”, II del, Predstavitev zbornika

Duša Krnel Umek,  “Karni in Kranjci”

12.20 – 12.50   Razprava 

Prenesi   Program Bovec 2017