NAPOVED DOGODKOV:

 

OB 30. OBLETNICI DELOVANJA ZAVODA VITA

Letos zavod Vita praznuje 30. obletnico delovanja, od vsega začetka se ukvarja z raziskovanjem in razvojem slovenske kulture v Istri. V pokomunistični Sloveniji pa kot neodvisna raziskovalna in razvojna organizacija doživlja usodo neodvisnih domoljubnih pobud in posameznikov, od kraje projektov in medijskega zapostavljanja, preko ne-slovenske naravnanosti razpisov in odločanju lobijev o financiranju projektov, do sistemskega onemogočanja pri prijavah. Zato je zavod Vita vseskozi deloval v skrajnih razmerah možnega, zadnjih nekaj let pa del sredstev pridobival z dodatno dejavnostjo oddaje prostorov, ki jih je lastnica za delovanje zavoda odstopila brezplačno; sama pa bila pri zavodu samozaposlena na osnovi šifre 04, kar je zavarovalna osnova brez plače. Maja 2019 je zavod dobil poziv za oddajo obrazcev, ki jih zaradi ne pogoste uporabe in nedorečenih spreminjajočih se predpisov računovodstvo ni poznalo; zato smo iskali napotke pri odgovorni osebi lokalne enote furs, ki jih tudi ni poznalo. Med pristojno osebo in računovodstvom je prišlo do dogovora, da se zaradi »neobstoja« obrazcev le teh ne odda, o čemer pa računovodstvo ni obvestilo nosilca poziva za oddajo. Sledil je pričetek finančnega pregleda, ki po dolžini trajanja, zahtevanih dokumentih in natančnosti pregleda računovodstvo pri svojem delovanju še ni doživelo, za vpletene pa je nepredstavljivo.

ALI BO PO 3O LETIH DELOVANJA TUDI ZAVOD VITA KONČNO UNIČEN

Med pregledom so prišle na površje posledice delovanja brez potrebnih sredstev, skrajne možnosti za javno delovanje, izpeljavo projektov, ki se jih je Vita posluževala, pa bile postavljene pod vprašaj. Poslani dokumenti so dokazali, da pri delovanju ni šlo ne za protizakonito uporabo pičlih javnih sredstvih za izvedbo projektov, ne za poskuse utaje in ne osebno okoriščanje. Pri razjasnjevanju je zgledalo, da bomo našli rešitev za smotrno aplikacijo predpisov; pričakovati je bilo, da bo furs zahteval plačilo dohodnine za brezplačno oddane prostore. Furs pa se je odločil za preknjižbo prilivov in za del dejavnosti v zvezi z upravljanjem in oddajo prostorov zavod obremenil za oddajo fizičnih oseb in plačilo prispevkov iz bonitet za neposlovno rabo; temu nato sledi dodatni obračun dohodnine. Uporaba in  tolmačenje zakona o obdavčenju fizičnih oseb pri delovanju pravne osebe je po učinku za zavod arbitrarna in uničujoča.[1] Pojasnila ni bilo. Odgovorna oseba, ki je vodila sestanek, se je vrnila v Ljubljano, napotila lokalne inšpektorice za popravke obračunov pa so za računovodstvo dolgotrajna, zapletena in še zdaleč ne končana. Pri poskusu ugovora, da gre za dvojno obdavčitev, je bilo »svetovano«, da se stvari sprejmejo, saj se lahko sicer inšpekcijski nadzor lahko nadaljuje v naslednja leta (in druga področja). Finančni postopek še zdaleč ni končan, niti ni znano, do kje bodo segale dodatne obremenitve. Eno je gotovo: iz odločitve sledi, da je zavodu onemogočeno izvajanje registrirane dodatne dejavnosti urejanja in upravljanja prostorov (ker niso v njegovi lasti), ki je za delovanje vitalno.

ARBITRARNE ODLOČITVE DRŽAVNIH ORGANOV, KI UNIČUJEJO DRŽAVLJANSKO INICIATIVO

Po NARAVNEM ZAKONU, KI PRAVI, DA ČE UVEDEŠ NA NEKO PODROČJE ARBITRARNI (nelogični, neupravičeni) ELEMENT (podatek, odločitev), BO ODSLEJ CELOTNO PODROČJE BOLJ ZAPLETENO, IZKRIVLJENO IN POTREBNO VEDNO NOVIH POPRAVKOV. Dosedanji učinek pregleda organizacije, ki se v dobršni meri samofinancira in deluje na osnovi prostovoljnega dela, je v primerjavi z letnim prilivom izjemno visok delež davčnih obremenitev in po logiki davčnega organa bi moralo voditi v zaprtje. Za odgovorno osebno in lastnico zavoda pa se vprašanje obdavčenja šele pričenja, predvsem pa je odprta možnost nadaljnjih inšpekcijskih pregledov, ki jim množica služb lahko izbira po mili volji, kar predstavlja svojevrstni način pritiska.

S tem je onemogočeno osebno delo in javno delovanje. Pri tem noben od državnih organov ne prevzema odgovornosti za nedorečene in hitro se spreminjajoče se predpise na področju, nepoznavanje, pomanjkljiva ali napačna napotila pristojnih oseb (vse se dajo ustno, pisnih napotil pristojne osebe ne izdajajo), prav tako ne za posledice izdanih ukrepov, kot so prenehanje dela in pravica do delovanja ter sodelovanje pri urejanju zadeva javnega pomena. Da o prevzemu odgovornosti za izgubljeni čas in sredstev in živcev državljanov v postopkih brez konca ne govorimo.

ZATIRANJE DOMOLJUBNEGA DELOVANJA IN GENOCID NAD SLOVENSKIM NARODOM

SLOVENCI SMO V TEM TRENUTKU NAJBOLJ OGROŽEN NAROD EVROPE. SMO NA ROBU IZUMRTJA. V LASTNI DRŽAVI SE IZVAJATA SISTEMATIČNO RAZNARODOVANJE IN SAMOIZBRIS. V DRŽAVI, KJER SE PRIKRIVA MILIJARDNE PONEVERBE, ODPISUJE MILIJONSKE DOLGOVE IN PRAV TAKO MILIJONSKO FINANCIRANJE PISANIH NESLOVENSKIH IN PROTISLOVENSKIH ORGANIZACIJ, POKOMUNISTIČNA STRUKTURA SLOVENSKE DOMOLJUBE IN NJIHOVO PO USTAVI ZAGOTOVLJENO DELOVANJE ONEMOGOČA IN ZAPIRA. ZAVOD VITA JE EDEN REDKIH TE VRSTE V SLOVENIJI, DA O ISTRI NE GOVORIMO. Da kdo ne bo rekel, da ni vedel.

Koper, 13. maja 2020

Vodja projektov in odgovorna oseba zavoda

Leda Dobrinja

 

[1] Na kratko: če oddaš nepremičnino, plačaš dohodnino, v katero so vštete olajšave za vlaganje in potem lahko z vsem prosto razpolagaš. Po sedanji odločitvi hibridnega mešanja zakonov za fizične in pravne osebe pa je najprej obračunana dohodnina po polni vrednosti, za vlaganja, ki sicer predstavljajo olajšavo, pa naloženo, da se jih obračuna kot neposlovno rabo, od katere je potrebno plačati prispevke, vse skupaj pa še enkrat podvrženo plačilu dohodnine. Kar bi po enem zakonu predstavljalo olajšavo, je v našem primeru še dvakrat obdavčeno. To zapleta in onemogoča dejavnost, davčne obremenitve na osebni in organizacijski ravni pa so nepredvidljive in predstavljajo preteče sredstvo pritiska.

 

———————————————————–

 

NOVO, NOVO!
Pravkar izšel zbornik
SLOVENSKO STAROSELSTVO IN ISTRI III.

Naročite ga lahko preko elektronske pošte

ali naše spletne trgovine.

HVALA ZA VAŠE ZANIMANJE in PRIJETNO BRANJE!

 

———————————————————–


Študijska krožka Istrske teme in Beseda slovenske Istre vabita v okviru

 Tedna slovenskega staroselstva na posvet

SLOVENSKO STAROSELSTVO IN ISTRI III.

Potekal bo v  s o b o t o , dne 21. kimavca (septembra) 2019

v kulturnem domu Lopar v Slovenski Istri

PROGRAM:

9.30 – Prihod udeležencev

10.00 – 10.15  Odprtje in uvod – Leda Dobrinja

10.15 – 10.30  Davorin Trstenjak in slovensko staroselstvo – Duša Krnel Umek

10.30 – 11.45  Srednjeveški bogomili in njihov vpliv v Evropi – Cvetka Kocjančič

Premor

12.00 – 12-15 Aleksandrijsko štetje in izgubljena zgodovina – Rafael Vončina

12.15 – 12.30 Rečni in pomorski promet v prazgodovini – R. W. Dobrowsky

12.30 – 12.45 Razprava

13.00 – 14.00 KOSILO

14.00 – 14.15 Izmišljotine, polresnice in bajke kot viri zgodovine – Janez Švajncer

14.15 – 14.30 Karni, kneginje in kosezi – Simon Prosen

14.30 – 14.45 Raziskovanje kamnitih miz dr. Jožka Šavlija – Uroš Stanič

14.45 – 15.00 Vodenje stare skupnosti in ohranjanje istovetnosti kot vidik obrambe – Dean Plahuta

15.00 – 15.30 Razprava

———————————————————–

Ob 16. uri bo ob izidu knjige našega sodelavca iz Barkovelj pri Trstu

 Angela Martelanca

Razmisleki o naši preteklosti

 predstavitev avtorja in njegovega samorastniškega raziskovanja

O pomenu raziskovanja in knjižnih izdaj nepoklicnih raziskovalcev bosta

spregovorila dr. Duša Krnel Umek in dr. Anton Perdih. Pogovor z avtorjem bo vodila Leda Dobrinja.

Knjiga je izšla pri založbi Jutro iz Ljubljane.

———————————————————–

Ob 18. uri bo v istrskem parku Pod Vardo zabavsko prižiganje ognja za

večer s poezijo in pripovedništvom

18.30 – 19.15 Po glasbenem uvodu bo verze Alojza Kocjančiča bral Dean Plahuta, svoje pesmi pa bodo podelili Edelman Jurinčič, Andreja Blažič Klemenc, Dominik Bizjak Dinko in Leda Dobrinja. Zgodbe iz ljudskega izročila bosta pripovedovali Zvezdana Viler in Nadja Jakomin s članicami društva Šavrini in anka šavrinke. Programu bo sledilo druženje z zakusko.

NAPOTKI: Parkirišče za goste se nahaja v središču vasi ob Hiši od Bardinca v neposredni bližini kulturnega doma. Za bifejsko kosilo (mineštra bobići z mesom in sladica po ceni 6,00 evro) bo poskrbela gostilna Karjola iz Marezig. Istrski park Pod Vardo zabavsko je 15 minut hoje po asfaltirani cesti proti Vardi nad Zabavljami. Za goste z avtomobili bo možno parkiranje na označenem mestu. Gostje bodo ob prihodu in premorih lahko kupili knjige krožkov in njihovih članov ter knjigo Angela Martelanca Razmisleki o naši preteklosti po ugodni ceni. V primeru slabega vremena večer ob ognju odpade.

—————————————————————————————————–

V pričakovanju jesenskega enakonočja vabimo na

TEDEN SLOVENSKEGA STAROSELSTVA,

ki bo potekal v dneh od 15. do 22. kimavca 2019 POD VARDO ZABAVSKO nad Loparjem:

nedelja, 15. kimavec 2019 – obisk in fotografiranje okoliških Vard

sreda, 18. kimavca – krajinsko ustvarjanje

sobota, 21. kimavca 2019

  • – posvet na temo Slovensko staroselstvo in Istri III.
  • – najava izida knjige  Angela Martelanca Razmisleki o naši preteklosti, Jutro, 2019
  • –  večer ob ognju s pripovedništvom in poezijo

nedelja, 22. kimavca 2019 – obiski in ogled parka in rastlinja

Foto: T. Zajelšnik, 2011
Foto: T. Zajelšnik, 2011

Dejavnosti ob Tednu slovenskega staroselstva pripravljajo študijski krožki Istrski park, Istrske teme in Beseda slovenske Istre in spada v dejavnosti, ki jih je Vita, zavod za kulturo in izobraževanje, Koper, vključila v občinsko dogajanje ob Tednu mobilnosti za leto 2019. Delovanje zavoda Vita podpira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.  Podrobnejši program bo objavljen posebej. Stik za sodelovanje in udeležbo: istrske.teme@gmail.com.

 

—————————————————————————————————–

VITA, zavod za kulturo in izobraževanje in študijski krožek »Istrski park«

vabita na

J U N I J S K A  S R E Č A N J A

z nabiranjem dišavnic in zeli, njihovem spoznavanju in pridobivanju izvlečkov,

ki bo v  t o r e k , 18. rožnika 2019 ob 16. uri

na izkustvenem posestvu Pod Vardo zabavsko nad Loparjem.

Z nami bodo poznavalci zeli in ljudskega znanja o njih: Andreja Blažič Klemenc, Irena Roglič,  Miran Čebašek ter Vlasta Mlakar. Po nabiranju bo Andreja prikazala pridobivanje rastlinskih izvlečkov na vodni osnovi. Na slikah je nekaj prizorov z lanskega srečanja.

   Junijska srečanja so vključena tudi v osveščevalni okoljski program Mestne občine Koper in bodo izvedena v okviru projekta Koper zdravo mesto.

—————————————————————————————————–

 

Obveščamo, da je iz tiskarne prišla nova knjiga

TRETJA ISTRSKA PREBUJA IN NJENE SENČINE

avtorice

LEDE DOBRINJA

Knjiga je zbir izpovedi, pričevanj, dokumentov, odmevov in fotografij o veličastnem desetletju slovenske Istre po osamosvojitvi Slovenije. To je bil čas kulturne prebuje in iskanja istovetnosti avtohtonih Istranov, ki je tvorilo okvir osebni zgodbi avtorice, ki si je na prebujajočem se podeželju oblikovala delovno mesto raziskovalke, animatorke in pobudnice za razvoj istrskega podeželja. Na trenutek pustolovski in spet dramatični poskus osebne in poklicne rehabilitacije nezaposlene sociologinje se prepleta z zanosom Istranov in prijateljev prvinske Istre, ki so odkrivali potlačeno istovetnost, stari ponos in nove možnosti kulturnega in gospodarskega razvoja zapuščenega podeželja. Izbruh zadušene energije je preko srečanja preostalih in izseljenih domačinov, novih prebivalcev in večnega Trsta privedel do prvovrstnih kulturoloških stvaritev: dogodkov, knjig, revij, umetniških del, razstav, radijskih in televizijskih posnetkov. V pripovedi nastopajo glavni, stranski in občasni igralci dogajanja, ki mu okvir daje čas zloma socialističnega, vzpostavljanje novega tržnega in demokratičnega sistema in na koncu ponovno vzpostavljanje moči stare socialistične strukture, ki so se ji pridružili novi politični subjekti in interesni cehi. V kiti pripovedi sledimo trem šopom niti: osebni izkušnji, skupinskemu delu s kulturološkim izkupičkom ter kritični presoji družbenega dogajanja, ki je na koncu privedlo do zamrtja neodvisnega duha in ustvarjalne energije. Delo je označeno kot študij primera, kjer je avtorica ena od pobudnikov dogajanja,  udeleženka ter opazovalka. Z metodološkega vidika gre torej za raziskovanje z udeležbo, redkost v slovenski družboslovni literaturi. Spremno besedo je napisal Milan Gregorič. Knjiga obsega 228 strani v barvnem tisku in je na voljo v mehki vezavi.

Preberi več: https://istra-nasa.si/tretja-istrska-prebuja-in-njene-sencine-2/

Cena ob izidu 25,00 evro.

Naročilo:

istrske.teme @ gmail.com ali preko telefona: 051 646 100

 

—————————————————————————————————–

 

Z A H V A L A

JAROSLAVU DОNUКISU

Minilo je leto dni od rojstva naše spletne strani, ki jo je izdelala družba JAVEDI d. o. o. iz Postojne.  Ob tej priložnosti posebna zahvala lastniku družbe, JAROSLAVU DОNUКISU, za pomoč pri vzdrževanju ter skrb za kakovost in vidnost strani, kar  dosledno, točno in zanesljivo nudi ves čas sodelovanja.

Jaroslav Dоnuкis je v Postojno prišel iz Kijeva zaradi kakovosti življenja v Sloveniji in afinitete do našega okolja in ljudi. Tu si je uredil stalno bivališče, ustanovil firmo ter postavlja druge temelje za življenje in delo. Z njim sem začela poslovno sodelovati pred petimi leti in pri tem odkrila korektnega, delavnega in strokovno podkovanega človeka. Zelo blizu nam je po kulturi, jeziku, navadah in naši dobri stari osebni in poslovni etiki.

 Zato iskreno in osebno

P R I P O R O Č A M

vsem, ki razmišljate o izdelavi spletne strani, ki ste velikokrat poskušali in niste našli pravega izvajalca, poskusite z Jaroslavom. Firma Javedi je poslovno ambiciozna, naj vas to ne prestraši. Našli boste preprostega in tehnično podkovanega inženirja. Močne strani so prav te: dobre tehnične rešitve, kakovost elementov in tržna uspešnost. Če vam ni težko sodelovati pri oblikovalskih finesah in jezikovnih opredelitvah, boste po vsej verjetnosti zadovoljni. Reference vam bo sam predstavil.

 Na slikah zgoraj na pikniku s prijatelji (foto A. Bussolin, 2018). Avtor prve slike s cvetjem (detajl) je J. Dоnuкis, 2018.

 ŠE MISEL: Na spletno stran je zavod Vita čakal deset let. Saj jo je že imela, celo več jih je bilo. Leta 2007 je prostovoljka iz Ljubljane izdelala čudovito stran za park, leta 2010 pa še eno za elektronsko objavo lista Istrske teme. A bili sta mrtvi, težko je bilo nalagati gradivo, dostop do nje pa nepoznan. Nato je bilo več poskusov za celovito predstavitev dejavnosti, vse brez uspeha. Za nekatere preveč kompleksna, za druge preveč posebna, tretji niso želeli vložiti veliko dela, četrti so bili predragi. Vse do sodelovanja z Javedi d. o. o. Še enkrat, zelo zadovoljni.

Leda Dobrinja, 

Koper, avgust 2018

 

 —————————————————————————————————–

 

DARILO rojaka Anthonyja Ambrozica za raziskovalce

Anthony Ambrozic, odvetnik v pokoju in šahist, je slovenski rojak iz Toronta. Je tudi raziskovalec starih napisov in slovenetskih sledi v Evropi in na Bližnjem vzhodu in avtor knjižnih del. Poleg  štirih spodnjih knjig, ki jih je pred kratkim daroval za naš dokumentarni kotiček in knjižnico, je izdal tudi literarni deli The shadow of the horsemen in Flood, shallow, my valley. Po Novem letu pa sta iz Kanade prispela še dva paketa knjig s spremnim sporočilom, da jih razdelimo po svoji presoji. Knjige so napisane v angleškem jeziku in zaradi tematike zahtevnejše, namenjene so raziskovalcem slovenskega staroselstva z znanjem angleškega jezika. Knjige:
The Templar‘s Curse, 2010, (o tolmačenju skrivnostnih napisov na Shugborough House Monument v Staffordshire v Angliji),
Gordian Knot Unbound, 2002, (prevod in slovensko tolmačenje ostankov starih frigijskih napisov iz Anatolije),
Journey back to the Garumna, 2000, (analiza slovenskih sledi v francoskih krajevnih imenih, imenih ljudstev in ostankov napisov iz stare Galije),
Adieu to Brittany, 1999, (prepis in prevod venetskih napisov in krajevnih imen).
Knjige so na voljo sodelavcem in raziskovalcem stare slovenske zgodovine.
Gospodu Anthonyju Ambrozicu se najlepše zahvaljujemo za podarjene knjige.
Če vas knjige zanimajo, se nam, prosim, oglasite preko naše elektronske pošte istrske.teme@gmail.com.

Z avtorjem lahko vzpostavite stik preko navadne pošte na naslednjem naslovu:

Anthony Ambrozic

8 Lafayette PI

Thornhill ON L3T 1G5

———————————————————————————————————————————————————