LOPAR, knjižica

Knjižica LOPAR je nastala kot katalog ob odprtju domoznanske krajevne zbirke v Hiši od Bardinca v Loparju. Je podoba in izraz utripa življenja vasi, ki smo...