Ustanovitev krožka “Istrske teme”

Po letu 1990 se je začela dogajati t.i. Istrska prebuja. Pri zavodu Vita je potekalo več projektov kulturne animacije in razvoja istrskega podeželja. Tedaj se je spojilo nekaj srečnih naključij. Prvo je bilo razcvet študijskih krožkov, ki so odpirala vrata ljudski kulturi in drugo, da je na široko odprla vrata slovenski Istri na Radiu Trst A urednica Nadja Rojac. Skozi to delovanje je na dan privrelo veliko gradiva, ki je klicalo po objavah tudi v pisni obliki in na razstavah.

Hiši od Čiuda sta se leta 1997 dva glavna projekta: ŠK “Beseda slovenske Istre“ je izdajal “Brazde s trmuna“, skozi zaporedje več krožkov pa se je pripravljalo gradivo za domoznansko zbirko v “Hiši od Bardinca“ (CRPOV Lopar). Ostalo pa je veliko arhivskega gradiva in sodobnih tem, ki so klicale k osvetlitvi. Za zrcaljenje pogledov staroselskih Slovencev v Istri se je ustanovil krožek “Slovenci v Istri“, ki se po imenu lista, ki ga je začel izdajati, preimenoval v “Istrske teme”.

Na slikah: prva srečanja  ŠK „Slovenci v Istri“ v Hiši od Ćiuda v letu 1997/1998 v Loparju, na enem od njih obisk dr. Nevenke Bogataj, vodje projekta ŠK pri Andragoškem centru Slovenije z dne 26.1.1999. Prvi člani pod vodstvom mentorice Lede Dobrinja so bili: Silvan Prodan, Elida Dobrinja, Duša Krnel Umek, Alojz Umek, Danilo Pucer, Nada Morato, Marta Balaban Koprivc in Arduin Hrvatin.