Spomin na krožek

Marija Šavron Jerman

Spominjam se časov po l. 2000, ko sva se s sodelavko Pino Pištan vračale domov po seminarju v Slovenskih Konjicah. Vso pot do doma mi je živo in zelo doživeto pripovedovala o študijskem krožku Beseda Slovenske Istre, v katerem je že več let sodelovala. Že naslednji dan sem dobila zajetno število knjig, zbornikov Brazde s trmuna, in sicer do št. 10.

Z radovednostjo sem takoj začela listati in prebirati vsebine, ki so jih do tedaj napisali moji predhodniki. V meni se je prebudila velika želja, da tudi sama kaj napišem, saj sem kot otrok v naši družini in okolju, v katerem sem odraščala, pridobila neprecenljivo duhovno bogastvo o kraju in ljudeh ter njihovih navadah in vsem, kar je bilo življenje istrskega človeka, Istrijana. Tako sem na srečanjih spoznala še ostale člane krožka, bili so zelo zagnani. Z veliko vnemo do ohranjanja naše dediščine so raziskovali, pisali, ustvarjali.

Brez zadržkov sem postala del njih. Z veseljem in zanosom sem tudi jaz vlagala svoje znanje, izkušnje, energijo v naše delo za ohranitev naše istrske dediščine. Neprecenljivi so občutki ob izidu novega zbornika, ter ob predstavitvi le-tega. Nepozabni so trenutki ob stisku rok od znanih in manj znanih ljudi, ki so prihajali na predstavitve.

Hvaležna sem vsem, ki so mi ob tem pomagali s pripovedjo svojih doživetij in zgodb, predvsem mojim prednikom. Ne nazadnje tedanji mentorici in ostalim članom, s katerimi smo prehodili skupno pot. Vsa ta izdana gradiva-knjige so danes bogat prispevek k preučevanju in ohranjanju resnične zgodovine minulih časov in ljudi v naši Istri.

Verjamem, da je moja zgodba, članek, postala kapljica v morju, ki se je zlilo v ocean vseh avtorjev, ki so ustvarjali v krožku Beseda Slovenske Istre.

Koper, julij 2018

Na sliki prizor iz obiska članov študijskega krožka Beseda slovenske Istre v parku Pod Vardo zabavsko. Marija Jerman prva z leve. Foto iz arhiva zavoda Vita, 2015.

O avtorici:

Marija Š. Jerman, upokojena vzgojiteljica, je članica ŠK Beseda Slovenske Istre v zadnjih desetih letih delovanja, kjer je sodelovala z zbiranjem pričevanj, pisanjem prispevkov in z recitiranjem na javnih predstavitvah. Dejavna je tudi pri drugih animacijskih dejavnostih Kopra in istrskega podeželja.