FRANC MERKAČ, ustvarjalec in založnik s Celovca

Sredi decembra smo se že v predbožičnem vzdušju srečali z ustvarjalcem s Koroške v Avstriji, ki je poklicno kariero začel kot znanstveni sodelavec pri Slovenskem znanstvenem inštitutu, v nadaljevanju pa se zavzema za uporabo slovenskega jezika v javni rabi. »To, da so sedaj na avstrijskih uradih v rabi črkovni simboli za slovenske šumnike, je deloma moja zasluga,« nam je povedal. Danes je založnik, pesnik in slikar, lesne skulpture pa so plod njegove lesne strugarske dejavnosti, ki se ji posveča v zadnjem času. Na srečanju nas je pozdravil z darilno vrečo s knjižnimi izdajami, ki jih je ustvaril preko svoje založbe. Mi pa smo mu predstavili naše delovanje in odstrnili odkrivanje slovenskega staroselstva. Ob kosilu, ki smo mu čas in mi sami dodali pridih slovesnosti, smo izmenjali izkušnje in se zmenili za obisk na Koroškem v Avstriji.

V zadnjem delu pa smo se že zapeljali na mesta, ki jih bomo obiskali: knežji kamen v dvorani grbov v Deželnem dvorcu, »keltski« muzej v Rožeku, izkopanine starega svetišča pri sv. Hemi pri Globasnici pa Gosposvetsko polje in Krnski grad.

Naš gost nam je nanizal vrsto organizacij in ljudi, s katerimi bi se bilo vredno srečati, od  Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik do raziskovalcev slovenskih krajevnih imen na Koroškem. Ne nazadnje stoji v Šmihelu pri Pliberku tudi domačija Francevih prednikov, ki kot Franovina predstavlja umetniško ustvarjalnost sedanjega gospodarja, našega gosta.