OB 30. OBLETNICI DELOVANJA ZAVODA VITA

Letos zavod Vita praznuje 30. obletnico delovanja, od vsega začetka se ukvarja z raziskovanjem in razvojem slovenske kulture v Istri. V pokomunistični Sloveniji pa kot neodvisna raziskovalna in razvojna organizacija doživlja usodo neodvisnih domoljubnih pobud in posameznikov, od kraje projektov in medijskega zapostavljanja, preko ne-slovenske naravnanosti razpisov in odločanju lobijev o financiranju projektov, do sistemskega onemogočanja pri prijavah. Zato je zavod Vita vseskozi deloval v skrajnih razmerah možnega, zadnjih nekaj let pa del sredstev pridobival z dodatno dejavnostjo oddaje prostorov, ki jih je lastnica za delovanje zavoda odstopila brezplačno; sama pa bila pri zavodu samozaposlena na osnovi šifre 04, kar je zavarovalna osnova brez plače. Maja 2019 je zavod dobil poziv za oddajo obrazcev, ki jih zaradi ne pogoste uporabe in nedorečenih spreminjajočih se predpisov računovodstvo ni poznalo; zato smo iskali napotke pri odgovorni osebi lokalne enote furs, ki jih tudi ni poznalo. Med pristojno osebo in računovodstvom je prišlo do dogovora, da se zaradi »neobstoja« obrazcev le teh ne odda, o čemer pa računovodstvo ni obvestilo nosilca poziva za oddajo. Sledil je pričetek finančnega pregleda, ki po dolžini trajanja, zahtevanih dokumentih in natančnosti pregleda računovodstvo pri svojem delovanju še ni doživelo, za vpletene pa je nepredstavljivo.

ALI BO PO 3O LETIH DELOVANJA TUDI ZAVOD VITA KONČNO UNIČEN

Med pregledom so prišle na površje posledice delovanja brez potrebnih sredstev, skrajne možnosti za javno delovanje, izpeljavo projektov, ki se jih je Vita posluževala, pa bile postavljene pod vprašaj. Poslani dokumenti so dokazali, da pri delovanju ni šlo ne za protizakonito uporabo pičlih javnih sredstvih za izvedbo projektov, ne za poskuse utaje in ne osebno okoriščanje. Pri razjasnjevanju je zgledalo, da bomo našli rešitev za smotrno aplikacijo predpisov; pričakovati je bilo, da bo furs zahteval plačilo dohodnine za brezplačno oddane prostore. Furs pa se je odločil za preknjižbo prilivov in za del dejavnosti v zvezi z upravljanjem in oddajo prostorov zavod obremenil za oddajo fizičnih oseb in plačilo prispevkov iz bonitet za neposlovno rabo; temu nato sledi dodatni obračun dohodnine. Uporaba in  tolmačenje zakona o obdavčenju fizičnih oseb pri delovanju pravne osebe je po učinku za zavod arbitrarna in uničujoča.[1] Pojasnila ni bilo. Odgovorna oseba, ki je vodila sestanek, se je vrnila v Ljubljano, napotila lokalne inšpektorice za popravke obračunov pa so za računovodstvo dolgotrajna, zapletena in še zdaleč ne končana. Pri poskusu ugovora, da gre za dvojno obdavčitev, je bilo »svetovano«, da se stvari sprejmejo, saj se lahko sicer inšpekcijski nadzor lahko nadaljuje v naslednja leta (in druga področja). Finančni postopek še zdaleč ni končan, niti ni znano, do kje bodo segale dodatne obremenitve. Eno je gotovo: iz odločitve sledi, da je zavodu onemogočeno izvajanje registrirane dodatne dejavnosti urejanja in upravljanja prostorov (ker niso v njegovi lasti), ki je za delovanje vitalno.

ARBITRARNE ODLOČITVE DRŽAVNIH ORGANOV, KI UNIČUJEJO DRŽAVLJANSKO INICIATIVO

Po NARAVNEM ZAKONU, KI PRAVI, DA ČE UVEDEŠ NA NEKO PODROČJE ARBITRARNI (nelogični, neupravičeni) ELEMENT (podatek, odločitev), BO ODSLEJ CELOTNO PODROČJE BOLJ ZAPLETENO, IZKRIVLJENO IN POTREBNO VEDNO NOVIH POPRAVKOV. Dosedanji učinek pregleda organizacije, ki se v dobršni meri samofinancira in deluje na osnovi prostovoljnega dela, je v primerjavi z letnim prilivom izjemno visok delež davčnih obremenitev in po logiki davčnega organa bi moralo voditi v zaprtje. Za odgovorno osebno in lastnico zavoda pa se vprašanje obdavčenja šele pričenja, predvsem pa je odprta možnost nadaljnjih inšpekcijskih pregledov, ki jim množica služb lahko izbira po mili volji, kar predstavlja svojevrstni način pritiska.

S tem je onemogočeno osebno delo in javno delovanje. Pri tem noben od državnih organov ne prevzema odgovornosti za nedorečene in hitro se spreminjajoče se predpise na področju, nepoznavanje, pomanjkljiva ali napačna napotila pristojnih oseb (vse se dajo ustno, pisnih napotil pristojne osebe ne izdajajo), prav tako ne za posledice izdanih ukrepov, kot so prenehanje dela in pravica do delovanja ter sodelovanje pri urejanju zadeva javnega pomena. Da o prevzemu odgovornosti za izgubljeni čas in sredstev in živcev državljanov v postopkih brez konca ne govorimo.

ZATIRANJE DOMOLJUBNEGA DELOVANJA IN GENOCID NAD SLOVENSKIM NARODOM

SLOVENCI SMO V TEM TRENUTKU NAJBOLJ OGROŽEN NAROD EVROPE. SMO NA ROBU IZUMRTJA. V LASTNI DRŽAVI SE IZVAJATA SISTEMATIČNO RAZNARODOVANJE IN SAMOIZBRIS. V DRŽAVI, KJER SE PRIKRIVA MILIJARDNE PONEVERBE, ODPISUJE MILIJONSKE DOLGOVE IN PRAV TAKO MILIJONSKO FINANCIRANJE PISANIH NESLOVENSKIH IN PROTISLOVENSKIH ORGANIZACIJ, POKOMUNISTIČNA STRUKTURA SLOVENSKE DOMOLJUBE IN NJIHOVO PO USTAVI ZAGOTOVLJENO DELOVANJE ONEMOGOČA IN ZAPIRA. ZAVOD VITA JE EDEN REDKIH TE VRSTE V SLOVENIJI, DA O ISTRI NE GOVORIMO. Da kdo ne bo rekel, da ni vedel.

 

Koper, 13. maja 2020

 

Vodja projektov in odgovorna oseba zavoda

Leda Dobrinja

[1] Na kratko: če oddaš nepremičnino, plačaš dohodnino, v katero so vštete olajšave za vlaganje in potem lahko z vsem prosto razpolagaš. Po sedanji odločitvi hibridnega mešanja zakonov za fizične in pravne osebe pa je najprej obračunana dohodnina po polni vrednosti, za vlaganja, ki sicer predstavljajo olajšavo, pa naloženo, da se jih obračuna kot neposlovno rabo, od katere je potrebno plačati prispevke, vse skupaj pa še enkrat podvrženo plačilu dohodnine. Kar bi po enem zakonu predstavljalo olajšavo, je v našem primeru še dvakrat obdavčeno. To zapleta in onemogoča dejavnost, davčne obremenitve na osebni in organizacijski ravni pa so nepredvidljive in predstavljajo preteče sredstvo pritiska.