OBNOVA KULTURNE KRAJINE

V septembru so se na posestvu Pod Vardo odvijali Dnevi krajinarskega ustvarjanja. Del energije pri pripravi je bil posvečen okoljskim problemom ter vprašanju, katere od teh so zaznavali naši predniki in kako so jih reševali. Poglavitni okoljski izzivi za naše prednike so bili:

  • Gospodarna uporaba zemlje in priprava terena za obdelavo
  • Izbira najboljših in najbolj odpornih sort
  • Poletne suše, nalivi in pomanjkanje vode
  • Poljska zatočišča in kažete
  • estetska plat oblikovanja nasadov, podpornih zidov, pučev, šternic, steza in poti.

Že nekaj časa sledimo ostankom ogrožene oziroma izginule tehnične in krajinske dediščine, ki pričajo o starih znanjih tega prostora. V prvi vrsti so to ostanki kažet, večkrat z enim delom vkopanih v teraso, zajetja za vodo in poljske šternice. Študij in poskusi rekonstrukcij tečejo v praksi že dlje časa kot trajna dejavnost. Na sliki ostanek kažete iz pobočja Brde’, sončno lice novejšega zatočišča in poskus zbiranja vode danes v parku, pripravljeni za objavo v monografiji o istrskem parku.