SREČANJE ŠTUDIJSKEGA KROŽKA

Na enem od srečanj študijskega krožka, tokrat v Marezigah prosinca meseca 2019. Na sliki vidimo, kako člani predstavljajo svoje prispevke in zanimanje, ki vlada pri tem. Na srečanjih se srečujemo z različnimi vsebinami, od staroselstva do novejših podatkov iz prostora Slovenske Istre, slovenskega kulturnega prostora in raziskav iz širšega prostora. Na sliki vidimo odpiranje novega zgodovinskega poglavja, to je staro štetje, ki ga predstavlja Rafael Vončina. V 2. vrsti vidimo Alojza Umka pri razlagi starih pisav in nato Dušo Krnel Umek pri predstavitvi prispevka z manj poznano vsebino nove zunanje avtorice. Del pozornosti je namenjen tekočemu kulturnemu dogajanju, sodelovanju z okoljem ter novimi načrti in akcijskimi cilji krožka.