Srečanje z Boljuncem

Te dni smo se srečali z enim od dveh avtorjev knjige Nekoč je obstajal Boliunz – spomin na stara krajinska imena katastrske občine Boljunec, Silvestrom Metliko iz Boljunca (drugi avtor je Stojan Glavina). Knjiga je izšla decembra meseca, izdala pa jo je Srenja Boljunec. Bogata knjiga na 170 straneh, ki je izšla dvojezično, nam prinaša ledinska imena, preglednico predela nad Boljuncem in Gornjim koncem ter imena predelov, povezanih z vodo. Zelo pomembno domoznansko delo, ki zbuja pozornost domačinov, novih naseljencev in raziskovalcev, je takoj pritegnilo našo pozornost.

Po kratki predstavitvi smo našli veliko skupnih točk pri domoznanskem raziskovanju in potrebnosti dokumentiranja (spreminjanja) kulturnega, jezikovnega in fizičnega prostora. Prepoznali smo več skupnih sodelavcev in somišljenikov in si izmenjali publikaciji. Mi smo s seboj prinesli II. številko našega zbornika Slovensko staroselstvo in Istri, prejeli pa knjigo o Boljuncu, ki bo dragocena novost v našem dokumentacijskem kotičku, ki ga sestavljamo za raziskovalce.

Inačic imena Boljunc je veliko, prav tako obstaja tudi več razlag izvora, ki ga avtor povzema po italijanskem pisnem viru. Sicer pa sega prva pisna navedba v leto 1276, in sicer se nahaja v neki kupoprodajni pogodbi v italijanski inačici. V kupoprodajni pogodbi iz leta 1310 pa se nahaja v slovenski obliki.

Knjiga nam prinaša vrsto fotografskega gradiva, pa tudi zemljevidov in katastrskih map. Zelo pomembni so arhivski dokumenti (pogodbe, oporoke in zapisniki), nekateri med njimi v glagolici. Podatki iz knjige bralca navajajo na zapisovanje danosti v lastnem okolju in dobesedno silijo k  primerjavam in nadaljnjemu raziskovanju.

  

Med drugim nam je avtor Silvester Metlika povedal, da se predel oziroma glavni trg Boljunca imenuje Gorica. »To ime pomeni vaški trg ali središče vasi. Poznajo ga v vaseh v Bregu, na Krasu in vse tja do Vipave. Na Gorici so se shajali vaščani oziroma krajani in tam so se dogajale šagre, sejmi, veselice, in podobno. Ime Gorica najdemo že v neki zapuščini iz leta 1348 (Vicedomini, XIV. – XV. stoletje).« V tem smislu vidi enega od pomenov besede »gorica« (kot vaški trg ali trg pred cerkvijo) jezikoslovec M. Snoj. Podatek je takoj pritegnil našo pozornost, saj morda predstavlja sled, ki vodi do oblikovanja krajevnih imen, ki so s časom prevzela tuje oblike.

Na slikah udeleženci srečanja: Silvester Metlika, dr. Duša Krnel Umek, Ana Kalc, Alojz Umek in Leda Dobrinja. Srečanje predstavlja korak pri navezovanju in negovanju stikov z slovenskimi raziskovalci izven v Sloveniji in izven nje, ki je del programa študijskega krožka Istrske teme.