ZAKAJ JE JASA OKROGLA – Ivo Petkovšek

»Ko sem še živel v Trstu, sem se šel večkrat igrat v gozdič Bosketo, ki je bil ravno
nasproti naše hiše. Nekega sončnega dne sem se iz goščavja znašel na oslepljujoči svetlobi. Bil sem na mali jasi. Na svoji koži sem občutil energijo, ki je izvirala iz
zemlje, in opojno sončno luč. Vprašal sem se, zakaj tu ne rasejo ne drevje in ne
grmičje; zakaj je jasa okrogla. Še danes nimam odgovora. Redke so take jase, ki ti
vzbujajo skoraj strah. Čez nekaj let mi je nona, Bizjakinja po poreklu iz Slavonije,
pripovedovala, da so nekoč ženske, ki so si želele plodnosti, spletle dolgo vrv iz žitne
slame, šle v gozd do njim poznane jase, jo ‘opasle’, to je omejile, in tam je ena izmed
njih izvajala posebne obrede. Na teh jasah se ni smelo kositi.«

Prispevek je bil objavljen v zborniku Slovensko staroselstvo in Istri II., 2017., str. 242.

Fotografiji prikazujeta jaso v gozdu v bližini Rovt, ki nam jo je ob obisku jeseni 2018 odkrila etnobotaničarka Vlasta Mlakar. Sliki je posnel Jaroslav Donukis.