SREČANJE Z LUCIJO ŠIKOVEC UŠAJ,

odvetnico, publicistko in soustanoviteljico Domovinske lige

 

Študijski krožek Istrske teme se je v svojem več kot dvajsetletnem delovanju velikokrat srečal s tematikami, ki presegajo možnosti in pristojnosti krožka in njegovih članov. Med temi je problematika izgubljenih ali pozabljenih dokumentov o Slovencih v Istri, o zapostavljenosti slovenske kulture v prejšnjih režimih in danes, o italijanizaciji slovenskega kulturnega prostora ter novem za Slovence negativnem valu multikulture. Na te procese je krožek v preteklosti opozarjal preko lista Istrske teme, na živih dogodkih in predstavitvah v medijih, na srečanjih s predstavniki ustanov in občinskih organov. Tokrat je nekaj gradiva pripravil za srečanje z odvetnico Lucijo Šikovec Ušaj, soustanoviteljico stranke Domovinska liga, ki je v program zapisala tudi točke v prid slovenski istovetnosti in suverenosti. Posvet je organizirala Vita, zavod za kulturo in izobraževanje ob sodelovanju fb skupine Ali je v Istri še kdo živ?!

Na posvetu smo izmenjali stališča o pogledih na slovensko kulturo ter drugih aktualnih vprašanjih, iz našega prostora pa izpostavili problem (javnega) zanikanja slovenske prisotnosti v obmorskih mestih, italijanizaciji in potujčevanju slovenskega kulturnega prostora v Istri ter vlogi ustanov in državnih organov pri tem. Ker gre za problematiko državnega pomena, jo želi krožek prenesti v javno sfero. S predstavniki Domovinske lige smo se pogovarjali o načinih opozarjanja na zakonske opustitve in zaustavitve za naš narod pogubnega dogajanja.