KEOPSOVA PIRAMIDA IN STARO ŠTETJE

Keopsova piramida in staro štetje Rafael Vončina, Leda Dobrinja (Besedilo predstavlja nadaljevanje prispevkov Aleksandrijsko štetje in starodavna slovanska zgodovina in Špranja v odkrivanju slovanskega štetja, ki je bila...