VERA MARTELANC IZ BARKOVELJ

Pred kratkim je izšla knjiga Angela Martelanca iz Barkovelj Razmisleki o naši preteklosti in ob tej priložnosti je Novi glas objavil obširnejši prispevek o avtorju, njegovi življenjski poti in delu. Pri orisu družine pa se je vrinil škrat in iz družinske slike je čudežno izginila ena od Angelovih sester, Vera Martelanc. Tule je nekaj podatkov v dopolnitev.

Vera Martelanc se je rodila 6. januarja 1927 očetu Angelu Martelancu in materi Amaliji Kurent v Komiži na otoku Visu v tedanji Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Tam se je tedaj nahajala družina poslovnega in tehnično nadarjenega očeta Angela, ki je deloval na področju predelave rib v različnih krajih od Izole do južne Dalmacije. Osnovno šolo je obiskovala v Trogirju, a se je leta 1943 pri 16 letih pred ostalimi člani družine vrnila na očetov dom k teti Malči v Barkovlje. Kljub spopadom med partizani in Italijani se je družina sicer v Dalmaciji počutila dobro vse do leta 1943.

V Barkovlje se je družina vrnila po vojni. Po letu 1945 so se v Trstu odprle slovenske šole in Vera je bila v šolskem letu 1945/46 med stotimi dijaki prve generacije 5-letne Trgovske akademije v Trstu, ki jo je končala v rekordnih 3 letih. Nato se je vpisala na univerzo, vendar je ni nadaljevala, saj je raje izbrala pot prakse in dela. Po nekaj krajših zaposlitvah pa je bila sprejeta med strokovni kader iste Trgovske akademije, ki jo je pred kratkim sama obiskovala. Tam je do leta 1955, ko se je z možem odselila v ZDA, poučevala stenografijo in strojepisje.

Leta 1954 se je v neki februarski burji poročila z učiteljem Martinom Globočnikom, rojenem v Cerkljah na Gorenjskem. Ta je bil iz krščanske družine in se je po vojni iz Jugoslavije umaknil v Trst. V Trstu je poučeval, se kulturno udejstvoval in bil širši javnosti posebej poznan kot član Peterlinovega Radijskega odra. Zaradi problemov z državljanstvom pa poklicne kariere ni mogel trdno zasnovati. Leta 1955 je od bratranca iz Denverja v Koloradu dobil garantno pismo za bivanje v ZDA, kamor sta se z ženo Vero tudi preselila.

V Denverju sta Vera in Martin dopolnila svojo izobrazbo in opravila odlični poklicni karieri. Martin je postal profesor latinščine na višji gimnaziji v Littletonu, Vera pa uspešna menedžerka podjetniške družine Canon v Denverju. Po osamosvojitvi Slovenije sta obiskala domovino, Trst, Ljubljano, Gorenjsko in Dolenjsko. Na poti so se tedaj še videvala vojaška vozila, se spominja Angel Martelanc, a Slovenija je postala samostojna demokratična država in zadovoljna sta se nato vrnila v Kolorado. Še poldrugo desetletje za tem sta uživala sadove svojega dela v novi domovini, nato je leta 2008 najprej preminil Martin v 89. letu, nato 2. januarja 2013 še Vera v starosti 86 let.

Po podatkih Angela Martelanca zapisala Leda Dobrinja.