Predstavitev zbornika v Kosmačevi hiši

Dne 29. kimavca je v Kosmačevi hiši v Portorožu potekala predstavitev zbornika Slovensko staroselstvo in Istri II., ki je bilo izvedena v sodelovanju s KD Beseda Slovenske Istre in Mestne knjižnice Piran.

V nabito polnem prostoru je bilo predstavljeno bistvo raziskovalnega projekta in posamezni primerki iz štirih sklopov knjige. V prvem delu sta bila izpostavljena predvsem prvi, raziskovalni sklop ter domoznanstvo.

Pri tem smo sodelovali Leda Dobrinja, dr. Duša Krnel Umek, Rafael Vončina in Andreja Blažič Klemec. V 2. delu se je predstavitvi zadnjih dveh sklopov – o materialnih ostankih in spraševanju ter o zapolnjevanju praznin o časa Histrov do danes – pridružil raziskovalec in industrijski oblikovalec Oskar Kogoj ter nato še Ivo Petkovšek.

Obiskovalci so z zanimanjem sledili predstavitvi, ki se je zaključila z zaključnimi klepeti, izmenjavami izkušenj, fotografiranjem in seveda bogato zakusko. Med nami so bili tudi prijatelji iz društva Jadro iz Ronk. Fotografirala je Milena Piciga.