Hiša od Ćiuda in ustanovitev krožka “Slovenci v Istri”

 

Jedro študijskega krožka “Slovenci v Istri”, kasneje “Istrske teme” v Hiši od Ćiuda ob prejemu priznanja za posredovanja znanja drugim, ki ga je mentorici L. Dobrinja podelil Andragoški center Slovenije leta 1998 (foto Alojz Umek).

 

Po letu 1990 se je začela dogajati t.i. Istrska prebuja. Pri zavodu Vita je potekalo več projektov kulturne animacije in razvoja istrskega podeželja. Tedaj se je spojilo nekaj srečnih naključij. Prvo je bilo razcvet študijskih krožkov, ki so odpirala vrata ljudski kulturi in drugo, da je na široko odprla vrata slovenski Istri na Radiu Trst A urednica Nadja Rojac. Skozi to delovanje je na dan privrelo veliko gradiva, ki je klicalo po objavah tudi v pisni obliki in na razstavah. Prvi študijski krožek s tematiko “Lopar včeraj, danes, jutri”  v Loparju je začel delovati leta 1994 in kasneje za kratek čas “Lupar enbot”. V Hiši od Čiuda pa sta leta 1997 tekla dva glavna projekta: ŠK “Beseda slovenske Istre” je leta 1995 začel z izdajanjem revije “Brazde s trmuna”, skozi zaporedje več krožkov pa se je pripravljalo gradivo za domoznansko zbirko v “Hiši od Bardinca” (CRPOV Lopar). Ostalo pa je veliko arhivskega gradiva in sodobnih tem, ki so klicale k osvetlitvi. Za zrcaljenje pogledov staroselskih Slovencev v Istri se je ustanovil krožek “Slovenci v Istri”.

Eno prvih srečanj ŠK v Hiši od Ćiuda v Loparju, 5. maja 1998 in srečanje z dr. Nevenko Bogataj, vodjo projekta ŠK pri Andragoškem centru Slovenije v Loparju 26.1.1999 (foto Leda Dobrinja). Prva srečanja ŠK “Slovenci v Istri” v Hiši od Ćiuda v letu 1997/1998. Prvi člani pod vodstvom mentorice Lede Dobrinja so bile: Silvan Prodan, Elida Dobrinja, Duša Krnel Umek, Alojz Umek, Danilo Pucer, Nada Morato, Marta Balaban Koprivc in Arduin Hrvatin.