List “Istrske teme”

 

Zasnovan je bil list za slovensko Istro, poimenovan “Istrske teme”, namenjen pogledom z zornega kota slovenskih staroselcev v Istri. Študijski krožek je deloval tudi kot uredniški odbor. List je bil izdan za ljudi in med njimi zelo lepo sprejet na celotnem slovenskem prostoru in dosegel tudi izseljence. Zelo dobre odzive je dosegel tudi pri strokovni publiki.

Uredniški odbor na svojem delovnem in družabnem srečanju v Kortah dne 17.12.1998 (foto Alojz Umek). List je zagledal luč sveta na dan predstavitve Virgila Ščeka v Kopru dne 4.6.1998. Na sliki je nekaj tesnih sodelavcev krožka in lista, med njimi so Milan Gregorič, Armid Novak in Slavo Batista (foto Leda Dobrinja).

Izid prvih Istrskih tem, 6.6.1998 in predstavitev dela ob TVU oktobra 1998 v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru in ob prazniku refoška v Marezigah maja 1999 (foto Leda Dobrinja) in nekaj prvih odzivov vključno s prvimi objavami v Primorskih novicah 1998, v Mandraču št. 296, dec. 1998 in v večernih televizijskih in radijskih poročilih RAI Radio Trst dne 17.6.1998.