Iskanje in vrednotenje slovenske dediščine v Istri

 

Namen delovanja je bil iskanje slovenske kulturne dediščine, njeno vrednotenje in predstavljanje. Ena izmed oblik predstavljanja so bili tudi ogledi istrskih vasi.

29. maja 1999 smo po istrskih gričih popeljali Svetovni slovenski kongres. Na sliki obisk Hrastovelj in Glema (foto Alojz Umek).