Sinergija Istrskih tem in odkrivanje materialne kulture

 

Med projekti, ki so se izvajali pri zavodu Vita, je obstajala velika sinergija. Arhivsko gradivo, fotografije in dokumenti, ki so bili predstavljeni v listu, so iskali tudi stalno mesto, ki bi za ogled dostopno skozi daljše časovno obdobje. Predmeti, zbrani za zbirko, pa so klicali k predstavitvi v listu. V letu 1997 se je v projekt celostnega razvoja podeželja in obnove vasi za vas Lopar zavod Vita vključil z izdelavo projekta domoznanske zbirke, njene vsebine in programa. V ospredje je stopil človek, njegovo življenje in ustvarjanje na zemlji. Posebno mesto pri tem so imela zapostavljena poglavja zgodovine, med njimi obdobje glagoljaštva, izseljevanje, narodno-osvobodilni boj. Dr. Duša Krnel Umek in muzejski restavrator Alojz Umek sta pri oblikovanju zbirke sodelovala tudi strokovno.

Z Alojzom Umkom pri iskanju glagolskih napisov. Nad biseri naše kulturne zgodovine se vedno znova navdušujejo raziskovalci in umetniki. Na sliki mentorica in slikar Bojan Bem pred cerkvico v Borštu, 23.6. 1999 (foto Alojz Umek).