10.00

Opis

BRAZDE S TRMUNA št. 1

Domoznanska in literarna revija s področja izvirne slovenske kulture v Istri, ki jo je izdal študijski krožek Beseda slovenske Istre l. 1996 v Loparju v Slovenski Istri. Uredništvo revije: Leda Dobrinja, Tanja Jakomin Kocjančič, Nelda Štok – Vojska, Rafael Vidali, Dorica Milosavljevič, Jasna Hrvatin, Nataša Jakomin, Breda Viler, Dean Kocjančič. Likovna oprema: Marta Balaban Koprivc. Izdajatelj: Vita, zavod za kulturo in izobraževanje Koper.