10.00

BRAZDE S TRMUNA št. 13

Na zalogi

Opis

BRAZDE S TRMUNA št. 13

Domoznanska in literarna revija s področja izvirne slovenske kulture v Istri, ki jo je izdal študijski krožek Beseda Slovenske Istre pod vodstvom mentorice Nadje Rojac l. 2008 v Slovenski Istri. V prvem delu so prispevki o življenju pod različnimi državnimi okviri, v katere je spadala Istra v preteklem stoletju, o življenju v taboriščih, izseljevanju, potovanju v slovenski Trst. Drugi del je namenjen pustu in pustnim običajem. Tretji del sestavljajo literarni prispevki in poezija v knjižnem in narečnem jeziku. Likovno opremo na temo pusta je dodal Darij Novak.

Broširana revija v obsegu 137 je natisnjena na ekološkem papirju v 400 izvodih. Izdalo jo je KD Beseda Slovenske Istre Koper.