25.00

Tretja istrska prebuja in njene senčine, Leda Dobrinja

Vita, zavod za kulturo in izobraževanje, Koper 2018
Knjiga je zbir izpovedi, pričevanj, dokumentov, odmevov in fotografij o veličastnem desetletju slovenske Istre po osamosvojitvi Slovenije. To je bil čas kulturne prebuje in iskanja istovetnosti avtohtonih Istranov, ki je tvorilo okvir osebni zgodbi avtorice, ki si je na prebujajočem se podeželju oblikovala delovno mesto raziskovalke, animatorke in pobudnice za razvoj istrskega podeželja. Na trenutek pustolovski in spet dramatični poskus osebne in poklicne rehabilitacije nezaposlene sociologinje se prepleta z zanosom Istranov in prijateljev prvinske Istre, ki so odkrivali potlačeno istovetnost, stari ponos in nove možnosti kulturnega in gospodarskega razvoja zapuščenega podeželja. Izbruh zadušene energije je preko srečanja preostalih in izseljenih domačinov, novih prebivalcev in večnega Trsta privedel do prvovrstnih kulturoloških stvaritev: dogodkov, knjig, revij, umetniških del, razstav, radijskih in televizijskih posnetkov. V pripovedi nastopajo glavni, stranski in občasni igralci dogajanja, ki mu okvir daje čas zloma socialističnega, vzpostavljanje novega tržnega in demokratičnega sistema in na koncu ponovno vzpostavljanje moči stare socialistične strukture, ki so se ji pridružili novi politični subjekti in interesni cehi. V kiti pripovedi sledimo trem šopom niti: osebni izkušnji, skupinskemu delu s kulturološkim izkupičkom ter kritični presoji družbenega dogajanja, ki je na koncu privedlo do zamrtja neodvisnega duha in ustvarjalne energije. Delo je označeno kot študij primera, kjer je avtorica ena od pobudnikov dogajanja,  udeleženka ter opazovalka. Z metodološkega vidika gre torej za raziskovanje z udeležbo, redkost v slovenski družboslovni literaturi. Spremno besedo je napisal Milan Gregorič. Knjiga obsega 228 strani v barvnem tisku in je na voljo v mehki vezavi.

Na zalogi

Opis

Tretja istrska prebuja in njene senčine: študij primera / Leda Dobrinja; [spremna beseda Milan Gregorič; fotografije Leda Dobrinja … [et al.]; risbe Silva Karim, Alojz Umek]. – Koper : Vita, zavod za kulturo in izobraževanje, 2018

UVOD: Zahvala; Predgovor; Spremna beseda (Milan Gregorič); Vse se je začelo

PREBUJA: Hiša; Istrski večeri; Tri značilnosti Istre (Edelman Jurinčič); Večeri, razstave in obiski; Čarovnije umetnikov; Kolonije in razstave; Odisej in njegova Itaka (Mladenka Hammer); Študijski krožki

TRČENJE S STRUKTURO: Socialistična struktura; Trg in samostojno delo; Celostni razvoj podeželja; Raziskovalni tabor

KULTUROLOŠKI IZKUPIČEK: Beseda slovenske stre; Večer istrske ljubezenske lirike (Carmen Tisnikar); Brazde s trmuna (Edelman Jurinčič); Ob Rižani in Rokavi – v iskanju slovenske Istre; Ob pomisli na začetke (Nadja Rojac); Istrske teme; Naša beseda  (Silvan Prodan); O vsedržavnem pomenu lista Istrske teme (Franc Vodopivec); Prispevek slovenskemu narodopisju; Korak do domoznanske zbirke; Priznanje

VRNITEV NA STARO: Sistem nasproti živi človeški energiji; Krik divjega petelina in zelo debele krave; Hiša od Bardinca; Lopar je ana deštra bukvica (Armid Novak); Krajevna domoznanska zbirka v Slovenski Istri (Duša Krnel Umek); Zadnja večerja

OGLEDALA: »Ali sploh veš, kdo vse prihaja v tvojo hišo?«; Odraz iskanja istovetnosti v medijih; Odsevi v Kocjančičevi nagradi; Arduinu Hrvatinu v slovo; Do danes

NA KONCU: Koliko moči rabi življenje; Volja do obstoja; Še ena misel