Nekoč obdelani predeli so bili zasajeni s starimi sortami sredozemskih rastlin, ki so značilne za ta prostor, neobdelani predeli, obronki in brežine pa so pokošeni in zasajeni z dišavnicami in tipičnim samoniklim rastjem. Tu najdemo tudi primere redkih in manj poznanih drevesnih vrst in grmov. Gre za manjše posestvo s trajnimi nasadi, ki deluje kot kmetijsko gospodarstvo. Ker se vzpostavlja na novo in nima na voljo vseh znanj in ni dovolj delovne sile za delo, je rdeča nič dela poizkušanje. Zato se ga je oprijel tudi vzdevek izkustveno posestvo, ne nazadnje zaradi tega, ker ima obiskovalec tu možnost srečati se, izkusiti pristen stik z naravo in njegovimi silami.