Osnovni namen parka je posredovanje znanja. Od leta 2007 je tesno povezan z delovanjem študijskega krožka Ljudsko znanje o rastlinah ali Etnobotanika, ki deluje v okrilju Andragoškega centra Slovenije. Za cilj ima zbirati, ohranjati in posredovati ljudsko znanje domačinov o zemlji in rastlinah in širše o naravi sami. V ta sklop znanj spada tudi jezik, istrski govor, izrazi, pojmi in imena ter znanje o pridelavi. V širšem smislu je tu zajeta tudi vsa tradicionalna tehnična dediščina, vezana na poljedelstvo.

Leta 2007 je bila na predelu Ravna pripravljena razstava na prostem s študijskim srečanjem. Ob tej priložnosti je izšel katalog Etno flora Ravna in sto rastlin v ljudskem spominu.