Park je živo bitje in ga je potrebno vedno znova ohranjati in postavljati v bivanje. Namenjen je posameznikom in skupinam, ki se želijo srečati s tipičnimi rastlinami v tem delu Istre in staroselsko istrsko kulturo. V preteklosti je bilo tu že več delavnic, ob sprehodu po sprehajalni stezi pa  obiskovalec lahko spoznava tipične in redke primere rastja. Že od samega začetka si želi obiska mladih, posebno šolske mladine. FOTO: obisk osnovne šole; obisk študentov Gozdarske srednje šole Postojna.