Rdeča nit vsakega dela je ustvarjanje. Sestavni del vsakega parka je negovanje, element skladnosti in lepote. Pomembna prvina parka je kulturna krajina, vidik krajine, ki ji ga je vtisnil človek. Najvidnejši element kulturne krajine so v terase izrezana pobočja, podprta s suhimi zidovi. Prepredena je s poljskimi potmi in stezami. Značilni elementi so kažete, kamnite poljske hišice. In seveda zbirališča vode, to je puči in šterne.

Cilj krajinarskega ustvarjanja v našem parku je ohranjanje prvinske kulture in ustvarjanje iz nje. Izziv pa predstavlja vnašanje lepote v obnavljanje propadajočih elementov krajine: urejanju brežin in kamnitih škarp in uporabi odpadnega kamenja porušenih suhih zidov. Po najboljši tradiciji land arta pa izziv predstavljajo odmrla drevesa, odpadni les in odpadni material, povezan z obdelavo zemlje.