IZZIVI KRAJINSKEGA USTVARJANJA

  • obnova propadajoče terasaste krajine
  • obvladovanje zaraščanja s hitro rastočimi plezalkami in drugo podrastjo
  • uporaba civilizacijskih odpadkov, ki jih ustvarjamo
  • tehnične rešitve za žensko delovno silo v tretjem življenjskem obdobju
  • kako funkcionalnim rešitvam dodati ustvarjalnost in estetiko
  • kako vse spraviti v okvire osnovne namembnosti in predpisov

Eden glavnih problemov dela je danes delovna sila ter obvladovanje osnovnih delovnih veščin. Problem je prepad med generacijami, pa tudi samskih gospodinjstev. Danes je vse več žensk, kar nekaj krepko sredi tretjega življenjskega obdobja, ki se samostojno lotevajo večjih kmetijskih, gradbenih in drugih poslovnih podvigov (obdelovanje sadovnjaka, njive, vrta ali manjšega posestva). Nekatere med njimi se urejanja lotevajo iz bivanjske nuje, vse več pa tudi iz potrebe po ustvarjalnosti, iz čuta po varovanju okolja in drugih etičnih načel. Pri tem se stara znanja segajo v roke s principi t. i. permakulture, to je zaprtega kroga med človekom, naravo in predmeti, kjer ima vse svoje mesto glede na položaj, ki ga nekaj ima v svojem življenjskem krogu. Del permakulture, kjer svoje mesto najdejo tako zastareli predmeti kot naravni odpadki, so tudi estetske rešitve. Tu se dejavnost sreča s prizadevanji, ki tečejo z druge, arhiterkturne in likovne smeri, to je krajinsko ustvarjanje ali t. i. land art. Predmet oblikovanja so tvarine, ki jih najdemo v okolju, pa tudi krajina sama. Na našem posestvu letos urejamo predel, kjer je v terasi našlo mesto naravno zatočišče.

Glavni problem strmih terasastih pobočij je vzdrževanje brežin in suhozidov. Ponavadi so prepredeni s koreninami dreves, še posebej pa srobota, robide in drugih rastlin. Nemalo krat na njih najdemo kolonije kanel. Tako sedaj zgleda predel, kjer se stika na novo izravnana teras s starim delom. Ostanki suhozidov so ponekod še utrjeni in lepi in potrebno jih bo ohraniti. Potrebno bo obvladati podrast mladega bresta, še posebej pa porezati korenine srobota in robide. Kaj bomo s kanelami? Lahko so zelo okrasne, pa tudi uporabne – tako pri oporah na prostem kot tudi za notranjo uporabo.

Ob čiščenju in urejanju teras je misliti tudi na vodo. Zbiralniki vode bi se morali skriti v teraso in med drevje, manjša vodna zajetja pa bo treba obložiti s kamnom in jih približati naravnemu okolju. Eden od problemov je premagovanje višin in urejanje dostopnih poti. Ob čiščenju mora misliti na dostopnost do višjih delov terase. Če je višja od poldrugega metra, je v spodnjem delu brežine potrebno pustiti nekaj stopnic. Na sliki desno zgoraj nekaj plastičnih in drugih predmetov, ki so v preizkušanju za novo uporabo (naravni wc, ptičja strašila ipd.)

Poskus urejanja pridvignjene grede v valoviti liniji. Po večletni zaraščenosti se na brežinah lahko nabere lepa plast humusa. Uporabimo ga ob urejanju gred in pripravi prsti za okrasne lončke z dišavnicami. Pri utrjevanju prav pride odpadno kamenje s porušenega suhozida.

Na drugem koncu je brežina delno utrjena in posajena s sivko, greda na dnu pa podprta z debli starega bakača. Poskus utrjevanja z odpadnimi pnevmatikami se ni najbolj obnesel. Potrebno bo najti drugo rešitev. Prav tako iščejo odgovor plastični sodi za zbiranje vode in posode za rastline.

Čaka nas kar nekaj dela. Osrednji del, kjer se je nakopičilo kup stvari in odprtih vprašanj, stoično čaka na pridne roke in kako bistro misel. Prijatelji so povabljeni, dnevi ustvarjalnosti napovedani; kaj se bo rodilo iz vsega tega?! Bomo videli…

In kake koristi imamo od vsega tega:

  • izživljanje ustvarjalnih impulzov
  • ravnovesje med telesno dejavnostjo in duhom
  • zadovoljstvo in zdravo življenje v naravi
  • trajni izdelki, ki ostanejo v prostoru