KARNI IN KRANJCI V TRSTU IN FURLANIJI

 

Krožek KRUT ter študijska krožka »Istrske teme« in »Beseda slov. Istre«

                                                                                     vabijo                                                                                             v  sklopu vseživljenjskega učenja na predavanje etnologinje

dr. Duše Krnel Umek

KARNI IN KRANJCI V TRSTU IN FURLANIJI 

Karnija je bila v starem veku dežela ob severnem Jadranu. Njen del je danes Furlanija, ki je ime dobila po vojaškem oporišču Julijev trg (Forum Julii ali Iulii, danes Čedad it. Cividale),  ko je ozemlje osvojil Julij Cezar. Del pod Karnijskimi Alpami je ohranil ime Karnija (it. Carnia) s središčem Tumeč (it. Tolmezzo).

 Trst (lat. Tergeste) je bilo karnijsko naselje in prehod za Kranjsko. Z upravnimi spremembami so ločili kranjsko ozemlje, ki so ga imenovali mala Karnija – Carniella in pozneje Carniolia. Karnij (lat. Carnium) je danes Kranj. Ime Kranjsko izvira iz Krájina, ki pomeni  domačo zemljo in Krajinec je domačin, domorodec. To je le nekaj razlag, ki so jih o deželi Karnov in Kranjcev zapustili pisci zgodovine.

v ponedeljek, 5. marca, ob 17. uri,  na društvenem sedežu

KRU.T ul. Cicerone 8, Trst

Tel. 040 360072,  e-mail: krut.ts@tiscali.it

Predavanje je povzetek strokovnega prispevka Karni in Kranjci, ki ga je avtorica objavila v zborniku Slovensko staroselstvo in Istri II., Koper 2017, in predstavlja uvod v skupno ekskurzijo  v Furlanijo.