KAŠTEL BONE IN KAŠTEL VEČERNE

Leda Dobrinja – Odlomek iz prispevka Istra, zemlja boginje Este, ki je bil objavljen v zborniku Slovensko staroselstvo in Istri, 2015. Celoten prispevek bo v nadaljevanjih objavljen na tej spletni strani pod naslovom Odkrivanje boginje Istre. Naslovna slika predstavlja del naslovnice zbornika. Slika spodaj je simbolna. Vir:  https://it.wikipedia.org/wiki/Castelvenere_(Buie)#/media/File:Kastel_(Buje).jpg.

Kaštel Bone in Kaštel Večerne

Veliko se je doslej ugibalo o imenih Puče in Kaeštaebuona. Pod vplivom italijanskih in še posebej cerkvenih virov so tudi naši avtorji in domačini sklepali, da so imena domačini prevzeli od romansko govorečih gospodarjev. Kaštelvenere, ki se dviga nad dolino Dragonje, je bil zelo hitro pripisan rimski boginji Veneri. Manj znani ‘rimski’ boginji Boni pa se je pripisal ‘kaštel’, ki da je prerasel v današnjo Kaeštaebuono.

Boginjo Bono kot rimsko boginjo zaznamo v virih zelo bežno kot manj pomembno čuvarko ognjišča, domačije in poročene žene. Čaščenje je potekalo v večernem času in je vezano na ‘žensko znanje’, tj. znanje o rojevanju in ohranjanju življenja. Povezuje se z Luninimi močmi. Danes lahko potegnemo neposredno zvezo, če ne enačaj, med boginjo Este kot boginjo zemlje in materinstva in Njo – Ono (pri Etruščanih Uno) in Juno (Bono).56

Zelo zanimiv je primer imena Kaštelvenere. Na videz utemeljena razlaga ‘rimskega’ izvora imena po ‘dvorcu, posvečenem rimski boginji lepote in ljubezni – Veneri’, se spremeni ob izvoru imena Venera. Izvor imena Venera viri pripisujejo vsemu mogočemu, celo bojevnikom in vinu, angleški Webster pa navaja, da je Venera ime zvezde, ki zvečer zažari in zaide. Preverim v Enciklopediji. Pravzaprav že vsak šolar ve, da je »Venera najsvetlejši zvezdi podoben objekt na nebu. Po navadi se vidi ponoči takoj po sončnem zahodu ali tik pred sončnim vzhodom.«57 To je torej naša Večernica, Večerna (zvezda). Pustite star istrjanski naglas na drugem zlogu, zamenjate zloga, zbrišite sredinski ‘č’ in izgovorite. »Ve(č)erna« bo zazvenela neverjetno blizu »Venere«.

  Zbornika lahko naročite preko el. pošte.


 

  1. Glej zgoraj. Začetnemu samoglasniku se doda glas: npr. oda – voda; izero – jezero. V Istri npr.: oginj – voginj; ona – vona. Začetni v- preide v f- ali redkeje v b-. Ona-Vona-Bona.
  2. McGraw-Hill, Encyclopedia od Science&Tecnology, McGraw&McGraw-Hill Education, 2012.