LEGENDARNA ISTRA

Legendarna Istra je projekt, ki smo ga še z nekaj izvajalci prijavili na LAS Istre za leto 2017. Ker se v tej obliki verjetno ne bo uresničil, ga tu začenjamo udejanjati po delih. V prvi vrsti gre za literarni zapis Istre 20. stoletja. Zbirajo se veličastni dogodki in osebnosti, ki so s svojo silovitostjo, plemenitostjo in lepoto zaznamovali ljudski spomin in ki je odlična osnova za literarno, glasbeno ali filmsko ovekovečenje slovenske Istre. Zgodbe so lahko preproste. Lepota, ljubezen, prebrisanost, duhovitost in podjetnost. Lahko so dogodki, kot je smrt dekleta za svobodo ali odhod v partizane. Lahko so veličastni, kot je bil upor Marežganov fašističnemu posmehovanju ali dejanja tigrovcev in španskih borcev. Lahko gre za dvig proti topoumnosti odločitev, za vztrajanje na tem, kar smo ali enostavno pozitivna ustvarjalnost. Vse pade v ta okvir, kako je mati preživela otroke, kako sta zmagala pogum in ljubezen, kako je bil klic dolžnosti močnejši od materialne koristi. Da le gre za človekovo moč, da se iz povprečnih ali nemogočih razmerij dvigne, ustvari nekaj dobrega, lepega, in zmaga. Začnimo kar tam, kjer se je zgodil upor proti narodnemu zatiranju. 

Na sliki marežganski samilj, delo slikarja Karla Zelenka, ki jo je izdelal na osnovi podatkov, ki mu jih je posredoval Leon Bernetič.