Med ljudskim znanjem in krajinskim ustvarjanjem

V nedeljo, 17. kimavca so se ob Tednu mobilnosti kljub deževnemu času začeli dnevi na temo »Med ljudskim znanjem in krajinskim ustvarjanjem«.

Prvi dan smo si ogledali teren, pripravili gradivo in zasnovali nekaj konstrukcij.  Med popoldansko južno smo izmenjali izkušnje in se dogovorili o naslednjih korakih. Izziv srečanj je urejanje okolja in vzdrževanje kulturne krajine z uporabo naravnega materiala iz okolja, še posebej odpadnega materiala. Poseben vidik je absorbiranje drugih odpadkov, ki jih proizvajamo na splošno. Estetski vidik skrbi za naravo je neločljiva prvina krajinskega ustvarjanja. Razpon svobode sega od spoštovanja tradicionalnih značilnosti krajine do angažiranja vseh ravni človekove ustvarjalnosti.

Med tednom je prišlo do individualnih srečanj, izmenjav izkušenj in obiskov. Sprehod po posestvu, ogled rastlin, občudovanje kulturne krajine in razgledov je sestavni del vsakega obiska.