OB RIŽANI IN ROKAVI – radijski niz

V letih od 1995 – 1998 je Leda Dobrinja v slovenski redakciji RAI (italijanske radio-televizije) v Trstu pod uredništvom Nadje Rojac izvedla 3 odmevne radijske večje nize o Istri: Ob Rižani in Rokavi, Skrito cvetje rožmarina, Po poteh glagolice ter krajši niz “istrskih pravc” (zgodbic). Več o nizih je zabeleženo v poglavju Kulturološki izkupiček v knjigi Tretja istrska prebuja in njene senčine iz leta 2018. Leta 2013-2014 je bil v uredništvu Loredane Gec izveden še en niz o istrjanskem govoru Šak šak je delala. Leta 2017 je avtorica RAI zaprosila za kopije vseh oddaj o Istri, ki so bile izvedene pod uredništvom Nadje Rojac v 90 letih in v katerih so sodelovale tudi avtorice Tanja Jakomin Kocjančič, Rožana Špeh ter Andreja Blažič Klemenc. Konec pomladi 2018 so bile vse oddaje iz Arhiva Deželnega sedeža za Furlanijo Julijsko krajino iz Trsta prekopirane in izročene prvi avtorici. Slike spodaj so nastale po prevzemu zunanjega diska s posnetki. S hčerko Elido in njenim možem Albertom odkrivamo napisno tablo deželnega sedeža RAI v ulici Fabio Severo, kjer je bila za slovensko Istro izvedena ta pomembna radijska produkcija.