OBISK SLOVENSKIH DRUŠTEV V ISTRI

V decembru smo pripravili nekaj obiskov slovenskih društev v Istri. Stiki in sodelovanje z osrednjo Istro so se začeli že v začetku 90. let, ko smo začeli obujati istrsko podeželje. Predvsem smo sodelovali z ustvarjalcema iz Buzeta, več izmenjav je bilo tudi z Etnografskim muzejem iz Pazina. Ko smo sledili delovanju naših rojakov, smo po stopinjah narodnjaka Toneta Mihca iz Kubeda prišli do kulturno prosvetnega društva Bazovica na Reki. Vzpostavili smo stike in druga mentorica študijskega krožka Beseda slovenske Istre, Nadja Rojac, je po l. 2000 društvo tudi obiskala. Stik z društvom Bazovica bi radi obnovili, prav tako pa tudi vzpostavili stik z novoustanovljenimi slovenskimi društvi v Istri. Sodelovanje z zamejskimi Slovenci zavoda Vita podpira Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zainteresirane sodelavce vabimo, da se nam pridružijo. Z nami lahko stopijo v stik preko elektronske pošte istrske.teme@gmail.com ali telefona 051 646 100.

List Istrske teme v številki 11/12, leto 2000, objavil nekaj gradiva,  ki ga je prosvetnega društva Bazovica poslalo uredništvu domoznanske revije Brazde s trmuna.