PREDSTAVITEV V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU dne 18. s(v)ečana v Ljubljani

Kulturne rastline v zapuščini Istre – etnobotanični park Pod Vardo zabavsko – povzetek predavanja

Istrjansko dušo predstavljajo poljščine in vinogradi z vrsto češenj ali fig in primerki hruške, breskve, japke in iz tega izhajajoča istrska kuhinja. Poljščine se počasi umikajo in izgled krajine se spreminja. Park ustavlja čas na prelomu prejšnjega stoletja, ko so bili prisotni vsi elementi tradicionalne kmečke kulture. Tu najdemo med drugim oljke, fige, mandlje, lešnike, nešpole, kanele, bekače, od dišavnic rožmarin, lovor, sivko, razne zeli in okrasne rastline.

Nesnovni del parka predstavljajo znanja, jezik, anekdote in ljudski karakter. Rastline prenašajo izvirna imena, znanje in čutenje, slike generacij. Opozarjajo in pripovedujejo, npr. steblo siline, trta, ki pleza po drevesu, redke vrste fig. Govorijo o tanki meji med gojenim in samoniklim, npr. bask, tinta, dren (iznajdljivost), o karakterju človeka brekole, uškurše (anekdote). O nežnosti do otroka govori primerek cibibe, nostalgijo izražajo pušpan, robovi s perunikami in »posvojeni« bršljan. O pripovedništvu oljka in trepetlika. Park želi govoriti o istrskem človeku, o skupni izkušnji bivanja v prostoru, o tem, kar je, kar ni in  kar bi moralo biti.