PRVO SREČANJE Z GLAGOLICO V MAREŽGANSKI ŠOLI

Ob vstopu v novo leto 2018 sta mentorica študijskega krožka Istrske teme Leda Dobrinja in član krožka Beseda slovenske Istre Dean Plahuta v sklopu obeleževanja 500. obletnice reformacije in z njo izida prve slovenske knjige obiskala učence 6. razreda osnovne šole Ivan Babič Jager iz Marezig. Predstavila sta jim prve znane pisave naših prednikov. Najprej sta jim predstavila glagolico in čas njenega nastajanja, nato pa še pomen pismenosti za dostop do znanja. Na tablo so napisali črke ene od inačic abecede, nato so se učenci seznanili s sporočili vsake črke.

Ob tem so si učenci v stari pisavi zapisali svoja imena. Učiteljica slovenskega jezika Viktorija Pecelj je prinesla ponatis Trubarjevega Katekizma iz leta 1550.Del srečanja z učenci je bilo namenjeno tudi starejši pisavi, venetici, ter nekaj pogostejšim napisom, kot je Ostiiarei.

Velik izziv je bil učencem predočiti časovne razdalje skozi zgodovino, a učenci so z zanimanjem in živo sodelovali s svojim znanjem in ga povezovali z novimi podatki. Ena od učenk je potek beležila s fotografskim aparatom in dogodek se je kmalu pridružil verižici dogajanja šolske foto galerije. Z ravnateljico Adelino Pahor in prisotnimi učitelji smo se dogovorili, da študijska krožka sodelujeta z osnovno šolo tudi v nadaljevanju, še posebej pri spoznavanju krajevne zgodovine, pa tudi na področju kulturne in naravne dediščine. Fotografije so del posnetkov iz spletne galerije osnovne šole iz Marezige.