STIKI S SODELAVCI

Pri pripravi gradiva za razstavo ob predstavitvi knjige Tretja istrska prebuja in njene senčine, ki govori o dogajanju po osamosvojitvi Slovenije v Istri ter iskanju stikov z našimi rojaki na Tržaškem ter v Istri, smo v začetku marca obiskali dolgoletno sodelavko, Istranko Nadjo Rojac iz Trsta. Nadja je kot kulturna urednica na slovenskem Radiu Trst A v letih od 1995-2000 omogočila in realizirala vrsto radijskih nizov o slovenski kulturi v Istri, od leta 2001 dalje pa kot mentorica študijskega krožka Beseda slovenske Istre leta 2011 krožek in istoimensko društvo privedla do Kocjančičeve nagrade. Po prejetju nagrade je bilo delovanje predstavljeno na razstavi v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru. Ob tej priložnosti so bili izdelani lepi panoji, ki so prikazovali prehojeno pot od začetka delovanja do prejetja nagrade. Ob predstavitvi nove knjige smo Nadjo zaprosili za nekaj plakatov, v zameno pa prinesli v trde platnice zvezani izvod knjige, ki ga bodo prejeli najbolj zaslužni sodelavci “tretje istrske prebuje”. Na fotografijah vidimo obujanje spominov dveh mentoric krožka ob obojem, listanju knjige in ob odpiranju zavitka s plakati. Z nama sta tudi Ennio in Alberto, ki dogajanje odkrivata preko svojih slovenskih žena.