PREDAVANJE DR. TANJE JAKOMIN KOCJANČIČ V TRSTU

V Peterlinovi dvorani v Ul. Donizetti v Trstu se je konec februarja v okviru rednih kulturnih predstavitev odvijalo predavanje Slovensko Primorje v časopisni propagandi 1941-1945 dr. Tanje Jakomin Kocjančič iz Kopra. Predavateljica ga je izvedla kot povzetek svoje doktorske disertacije, ki jo je pred kratkim uspešno zagovarjala na koprski Primorski univerzi. Uvod v predavanje so odprle Ćubejske pupe ob spremljavi mlade nadarjene violinistke Nike Toškan (prav tako doma iz Kubeda), dr. Jakomin Kocjančičevo je na kratko orisala radijska urednica Loredana Gec, citate iz obravnavanega časopisja pa je bral napovedovalec iz Svetega Antona, Bogdan Kavrečič. Predstavitev so zbrano poslušali gostje iz Istre in Trsta.

To je bila prva javna predstavitev dela istrske doktorantke (rojene v Kubedu), ki kot ena prvih najbolj izobraženih žensk istrskega podeželja predstavlja za slovensko kulturo pomembno pridobitev.  Pri dosedanjem kulturološkem delu je največ dala prav Istri: domačemu kraju (kulturno društvo Skala), v študijskem krožku Beseda slovenske Istre, radiu Trst A (avtorica radijskih nizov), na Radiu Ognjišče in Radiu Koper. S pridobljenim znanstvenim nazivom lahko raziskovalno in publicistično delo Tanje Jakomin v Istri dobi novo kakovost in težo.

Fotografije in zapis: L. Dobrinja