ŠTUDIJSKI KROŽKI IN KRESNI VEČER

Občasno se ob toplem in suhem vremenu pod Vardo zabavsko zberejo tudi študijski krožki na svojem delovnem srečanju. Ob pregibu pomladi v poletje je ob kresnem večeru priložnost izkoristil tudi študijski krožek Istrske teme.

Najprej zbiranje, ki mu sledi delovni program. Izmenjave podatkov in znanj tečejo pozno v večer. Začne se spuščati mrak. Ne čakamo kresničk, kresni večer je. Ko se nekateri že odpravijo proti domu, v pozdrav soncu prižgemo naš mali kres.

Spustila se je noč, ko se družabnost ob ognju še kar nadaljuje. Zadovoljni smo, dobro smo opravili svoje delo in tudi dolžnost do naših prednikov.

Naslednje jutro  se začenja nov dan, bliža se Dan državnosti. Sredi oljčnega gaja smo v pozdrav novim gostom obesili slovensko zastavo.