Aleksandrijsko štetje in starodavna slovanska zgodovina

Rafael Vončina, Leda Dobrinja

Za razumevanje katere koli stvari je potrebno poznavanje njenega izvora. Umestitev stvari v časovni okvir oziroma v sorazmerje z določenim stabilnim dejstvom, s katerim se vsi strinjajo, je naslednji bistveni del razumevanja stvari. Zato je koledar in štetje časa stalnica vsake civilizacije in hkrati eden njenih največjih dosežkov. Z njim so zabeleženi pomembni zgodovinski dogodki, zato je z manipulacijo štetja časa možna tudi manipulacija z zgodovino ali celo njeno brisanje v smislu, če ni časa, ni niti dogodkov.

Današnji koledar je zasnovan na opazovanju spreminjanja stvari v odnosu gibanja Zemlje v odnosu do Sonca. Kaj pa v preteklosti? Je bilo Sonce vedno merilo merjenja časa ali obstajajo tudi drugi ponavljajoči se, a stanovitni in redni naravni pojavi? To so zanimiva vprašanja, a tokrat se bomo posvetili odkrivanju prvega štetja, ki ga danes še zasledimo in to je t. i. aleksandrijsko ali slovansko štetje, ki se je pričelo leta 5508 pred Kristusom.

Ob tem se spomnimo, da je bilo sedanje štetje ali gregorijanski koledar uvedeno v 16. stoletju; leto 0 predstavlja Jezusovo rojstvo, zato je čas po tem označen z oznakami po Kristusu ali Letu Gospodovem, Anno Domini oziroma AD. Gre za uveljavitev štetja za nazaj za celih 16 stoletij in celotno zgodovino pred tem. Prvi je štetje let po Kristusovem rojstvu ali Anno Domini vpeljal menih Dionizijj Mali[1] leta 525.[2] Danes to štetje, ki izhaja iz Zahodne kulturne tradicije, uporablja cel svet.

Pred tem so poznali drugačne načine štetja, eno teh je bilo od ustanovitve mesta, Ab Urbe Condita ali z okrajšavo A.U.C. To je bil rimski ali julijanski koledar, ki naj bi se začel z ustanovitvijo Rima 753 pred Kristusom, zanj pa je bil zaslužen egipčanski zvezdoslovec Sosigen iz Aleksandrije. Zgodovinsko je nastanek Rima zavit v meglo, verjetno je tudi, da so Latini kulturo prevzeli od staroselcev, Etruščanov. Kot bomo videli v nadaljevanju, so Etruščani uporabljali štetje, ki ga danes imenujemo tudi slovansko, aleksandrijsko ali bizantinsko in ga bomo obravnavali v nadaljevanju.[3]

Eden od načinov štetja je bil tudi na osnovi vladanja znanih vladarjev, na primer štetje po Dioklecijanu oziroma od zasedbe prestola Dioklecijana leta 284. Ker pa je ta preganjal kristjane, je hotel Dionizij to štetje zamenjati s štetjem po Gospodovem učlovečenju.[4] Znanih je še vrsta koledarjev od egipčanskega, majevskega, mohamedanska, judovska in mnogo drugih. Tokrat se bomo posvetili slovanskemu štetju, ki se je pričelo 5508 pred domnevnih Kristusovim rojstvom.

Slovansko štetje se začne 5508 let pred Kristusom

Slovansko štetje je bilo v Rusiji v veljavi vse do leta 1700 in vedenje o njem je pri Rusih in Ukrajincih še vedno prisotno. V Sloveniji je bilo štetje pozabljeno vse do konca 20. stoletja.

O štetju pa so vedeli tudi srednjeveški zgodovinopisci, kar zvemo posredno. Duša Krnel Umek v prispevku Staroselci v Istri[5] navaja zgodovinarja Ireneja della Croce, rojenega v Trstu, ki v knjigi iz 1689 omenja letnico »2831 po ustvarjenju sveta«, kar je druga oznaka za začetek tega  štetja.[6] Na splošno pa se za začetek štetja smatra »sklenitev miru v zvezdnem hramu«.

Po letošnjem izidu knjige Maura Orbinija Kraljestvo starih Slovenov pa tam preberemo, da se je o njem vedelo še v 16. in 17. stoletju. Govori tudi o potvarjanju RKC in omenja štetje po zmagi nad staro Kitajsko, ko je veliki vojvoda Rusije Demetrij premagal močnega tatarskega kralja Mamalja.[7]

O slovanskem štetju, ki ga imenujejo tudi bizantinsko ter rusko, sta po danes znanih podatkih od sodobnih avtorjev prva govorila Anton Berlot in Ivan Rebec v knjigi So bili Estruščani Slovani?[8] in kasneje Mirko Škibin v svojih delih Velika piramida govori[9] in Etruščani so bili Slovani[10]. Na koledar pa so širšo javnost opozorile tudi ruske, slovaške in ukrajinske poljudne spletne objave, zato začnimo odkrivanje štetja kar z njimi.

Začnimo s spletnimi objavami, ki  so se pojavile na ruskih, slovaških in ukrajinskih straneh, in z vprašanji,  kaj ta koledar sploh je in kdaj se je v naši civilizaciji pojavil prvič. Najprej smo zasledili krajšo poljudno objavo Izvor koledarja avtorice Lade Ray[11], ki koledar razlaga kot kolo-dar, pri čemer označuje obrat Zemlje okoli Sonca kot kolo, dar pa naj predstavlja darilo Sonca. Nato smo naleteli na prispevek Prvotni koledar smo Slovani uporabljali še pred 300 leti.[12] Začenja se takole:

»Izvirni slovanski koledar je spremenil ruski car Peter I. leta 1700 po vrnitvi z večletnega potovanja po zahodni Evropi. Zanimivo je, da se je od njegovega začetnega spremstva vrnila le ena oseba, vsi ostali so bili zamenjani, vključno s Petrom I. samim. Človek, ki se je izdajal za Petra, je bil starejši, ni znal dobro ruskega jezika, svojo ženo pa je dal zapreti v samostan. Tematika zahteva obravnavo različnih strokovnjakov – zgodovinarjev in nameniti ji bo potrebno posebno pozornost, saj gre za pomembno zgodovinsko ponarejanje. Zanimajo nas predvsem proti-ruske reforme, ki jih je uvedel ‘Peter I.’ Po vrnitvi v Rusijo je še posebej pomembna sprememba slovanskega koledarja z julijanskim.

Takoj po vrnitvi je Peter I. slovanski koledar zamenjal z julijanskim. Leto 7208 od S.M.Z.H. je bilo spremenjeno v 1700 po rojstvu Kristusa. Na ta način je izginila večtisočletna zgodovina Slovanov in ustvarjeni so bili pogoji za ponarejanje zgodovine. Pisanja zgodovine so se lotili “veliki ruski zgodovinarji” čisto “ruskih” imen: Müller Gerard Friedrich, Schlözer Avgust Ludwig, Karl Friedrich Bayer Gottlieb, Kohl Johann, Peter Cramer, Adolf Bernhard, Crusius Christian Gottfried … Po nekaj generacijah se je le malokdo še spominjal, kaj je bilo pred Petrom I. …

S.M.Z.H. – kratica za “sklenitev miru v zvezdnem hramu” se nanaša na podpis mirovne pogodbe po zmagi Slovanov nad Velikim zmajem (starodavno Kitajsko). Ta zmaga je bila ovekovečena v starodavnih svetiščih in na freskah je bilo to prikazano v obliki jezdeca, ki s kopjem prebada zmaja. Danes se je ta lik preoblikoval v sv. Jurija, čeprav se je sv. Jurij rodil okoli 5000 let kasneje.”

Na eni od ruskih spletnih strani[13] preberemo, da gre za mirovno pogodbo med Veliko (slovansko-arijsko) raso in Velikim zmajem, to je starodavno Kitajsko (ali Arimo, kot so jo imenovali), ki je bil sklenjen na dan jesenskega enakonočja ali v prvih pomladanskih mesecih 5500 let po veliki  ohladitvi. Zmagala je Velika rasa, ki je bila na sliki prikazana v obliki belega viteza na konju, ki prebada zmaja. Ker so kristjani pripisali zmago prednikov sebi, se je podoba spremenila v krščanskega svetega mučenika Jurija Zmagovalca, ki premaga zmaja, ki je divjal v deželi poganskega kralja. Kot pravi zgodba, (ko je nekega dne žreb določil žrtvovanje princese – Op. D.L.), je prišel Jurij s sulico in prebodel zmaja in jo tako rešil pred smrtjo. Po krščanski legendi naj bi se za tem dal kralj krstiti in princesa naj bi predstavljala cerkev, zmaj pa poganstvo. Svetnik naj bi privedel do spreobrnitve v krščanstvo. Vendar sveti Jurij ni imel nič s starodavnim dogajanjem in znano je, da so sami kristjani uporabljali podobe za svoje namene.

Ikona sv. Jurija, vir: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7462712

V gornjem prispevku  Prvotni koledar smo Slovani uporabljaji še pred 300 leti najdemo še drugi podatke, med drugim zanimivost, da se je po starem koledarju letu reklo “leto” (in ne rok). Tam najdemo tudi podatek, da se je slovansko štetje začelo 5508 let pred Kristusom, ko je bil sklenjen mir v zvezdnem hramu in ne po stvaritvi sveta. Pri tem velja omeniti, da v ruskem jeziku izraz mir pomeni tako odsotnost vojne kot tudi svet.[14]

“Kljub prizadevanjem zabrisati vse sledi, zaradi česar so pogorele vse večje knjižnice po vsem svetu, se je do danes ohranilo veliko izvirnih dokazov o slovanskem koledarju v starih knjigah, v dokumentih na  kamnitih spomenikih in na spominskih obeležjih.”[15] Iz objavljenih v prispevkov smo izbrali spodnjo notranjo naslovnico knjige.

 Nekaj zanimivosti najdemo tudi v prispevku Začelo se je leto 7525 iz leta 2016.[16] Tu najdemo navedbo, da je teden štel 9 dni, ki se je začel s ponedeljkom in torkom ter nadaljeval s „tretjikom, četrtnikom, petkom, šestico, sedmico, osmico“ in končal z nedeljo.[17] „Enkrat v 16 letih je sveto leto, le to je bilo 4 dni daljše. Dan ima 16 ur in tako naprej. Zanimivo je, kako podrobne so časovne enote starih Slovanov. Na primer 1 mig je enak 0,529 mikrosekunde in 1 sig predstavlja 3,305 nanosekunde. V ruščini izraz ‚sigat‘ ali ‚siganat‘ še vedno pomeni, da se hitro premikaš. … Tudi pri nas sem slišal ‚migej‘, kar pomeni hitro jo pobrisati.“ Zanimiva je povezava tudi s pomenom, ki jo ima beseda „migaj“ v slovenščini.

V navedbah o tem koledarju se pojavlja veliko datumov, ki si jih težko razlagamo, pri tem pa se nam postavljajo nova vprašanja. Pri spletnih objavah pa se zlahka znajdemo tudi na tankem ledu. Ne samo dejstvo, da je merjenje časa temeljni stabilni podatek za vse ljudi, z njim se da spreminjati zgodovino ali v pozabo poriniti cela zgodovinsko obdobja ali narod. Določanje časa dogodkom je pomembno tudi s psihološkega vidika, zato predstavlja uvajanje zmede v časovno sosledje pomembno orodje za obvladovanje svobodnega razmišljanja. Pri raziskovanju pa naletimo tudi na prispevke, ki mejijo na domišljijo in prosto tolmačenje podatkov. Največja manipulacija z znanjem človeštva pa se nahaja v dejstvu, da posamične podatke vzameš, jih malo spremeniš ali jim kaj dodaš in nato to proglasiš za resnico. Ljudi tako najlažje pripelješ v slepo ulico.[18] Zato se vrnimo in pot nadaljujmo z najdbami in tolmačenjem slovenskih raziskovalcev.

V nadaljevanju sledi: Etruščani in Raseni – špranja v odkrivanju slovanskega štetja, Keopsova piramida in staro štetje, So Egipčani uporabljali slovanski koledar? in Stari koledar pri Slovencih Celoten prispevek bo objavljen v zborniku Slovensko staroselstvo in Istri III., ki bo izšel spomladi 2010. Slikovne priloge so iz navedenih spletnih virov.

———————————————————————————————————————————————

[1] https://sl.wikipedia.org/wiki/Dionizij_Mali.

[2] Njegova značilnost je, da ne vsebuje leta 0, ampak se začne s 1. letom ter da Kristusovo rojstvo ne sovpada z začetkom koledarskega leta. Obstaja tudi verjetnost, da se je Kristus rodil nekaj let pred začetkom štetja.

[3] Aleksandrijska ali bizantinska doba se začenja 1. septembra 5508 pred Kristusom in je pri Etruščanih, Rasenih, veljala še v 5. stoletju pred Kristusom. V 7. stoletju se je pojavila tudi v Bizancu. – Wikipedia, sl. izdaja, 2019.

[4]»Tako je 248. leto po Dioklecijanu izenačil s 532. letom po Jezusu Gospodu. Na njegovem seznamu sledi 247. letu Dioklecijanove ere 532. leto  po Kristusu ali po našem štetju, kot pravimo danes. Na njegovem seznamu sledi 247. letu Dioklecijanove ere 532. leto  po Kristusu. Toda Dionigij je naredil napako!« Mirko Škibin, Velika piramida govori, samozaložba, Nova Gorica, 2007, str. 188.

[5] Duša Krnel Umek, Slovensko staroselstvo in Istri, Koper, 2015, str.19.

[6] Della Croce I. Hisortia antica, e moderna sacra, e profana della cita’ di Trieste, Venezia 1749, str. 9.

[7] Mauro Orbini, Kraljestvo starih Slovenov, Amalietti&Amalietti, 2019, str. 123, 155, 227. Avtor omenja dela Jeremija Rusa, Sigismunda Herberstaina in Francesca  Bisija iz Bergama, ki je nekaj časa prebil v Rusiji in nam je zapustil zapiske o tem kraljestvu..

[8] Anton Berlot, Ivan Rebec: So bili Etruščani Slovani?, Založba Lipa, Koper 1984.

[9] Mirko Škibin, Velika piramida govori, Nova Gorica, samozaložba, 2007.

[10] Mirko Škibin, Etruščani so bili Slovani, Nova Gorica, samozaložba, 2013.

[11] Lada Ray, The Origin of Calendar & Christmas/New Year’s forbidden history! https://futuristrendcast.wordpress.com/tag/ancient-slavic-calendar/, ogled dne 24. 12. 2015.

[12] Pôvodný kalendár Slovanov bol používaný ešte pred 300 rokmi, http://www.biosferaklub.info/category/dejiny/Slovania/, spletno stran ureja Biosféra – Česko Slovenský klub nových znalostí, ogled dne 21. 3. 2015.

[13] https://victorbalabanov.ru/hr/protection-and-charms/creounity-time-machine-is-a-universal-date-converter-the-slavic-counts.html, ogled dne 29. 10. 2019.

[14] Po ustni informaciji naj bi bil tudi prvotni pomen naslova Tolstojevega romana Vojna in svet in ne Vojna in mir.

[15] www.biosféraklub.info, ogled 21. 3. 2015.

[16] https://slovanskakultura.cz/kalendar/50-zacal-rok-7525, objava 27. 9. 2016, ogled 14. 8. 2019.

[17] Kot zanimivost, tednu so v Istri, pa tudi na Krasu še pred kratkim rekli »vuoson dan« (osem dni). Vir: L. Dobrinja in R. Vončina.

[18] Po trditvah ameriškega filozofa L. Ron Hubbarda, ki je svojo filozofijo (sajentologijo) razvil na temelju znanja iz Ved in sodobnega razvoja elektronike, se je to zgodilo tudi s podatki iz Ved. Sedanje znanje o Vedah je posejano z zavajajočimi dodatki in tolmačenji.