10.00

BRAZDE S TRMUNA št. 11

Na zalogi

Opis

BRAZDE S TRMUNA št. 11

Literarna in domoznanska revija s področja izvirne slovenske kulture v Istri, ki jo je izdal študijski krožek Beseda Slovenske Istre l. 2006 v Slovenski Istri pod mentorstvom Nadje Rojac. Prvi del revije govori o pomenu dela, ki ga opravlja študijski krožek na področju raziskovanja slovenske kulture v Istri, osrednji del pa je namenjen otroškim igram. Del prostora je namenjen poeziji in literarnim zapisom v knjižnem in narečnem jeziku. Likovno opremo na temo otroških iger je prispeval Darij Novak.

Revijo na 144 straneh, natisnjeno na ekološkem papirju je v 500 izvodih izdalo KD Beseda Slovenske Istre.