Una ut Kučerge

 

“Papa’, papa’, puvied’me unu ut Kučergae!” je bil v mojem zgodnjem otroštvu srečni trenutek. Pomenilo je, da smo nekje zbrani, umirjeni in naravnani na srečo, da smo skupaj in imamo družino in da lahko opazujemo z varnega gnezda zunanji svet in mu dajemo vrednostne sodbe. Pomenilo je, da moj papa’ ni razdražen in nervozen in da mu je šlo tisti dan dobro, pravzaprav, da je uspešno speljal kak večji podvig, kako dober inženjož, podjeten posel z živino ali pa da je bila tista letina dobra in da smo uspešno spravili vse pridelke. Tedaj smo se nekako na tiho štimali, to pomeni, da smo v tihem ponosu vedeli, da smo bili pametni in da smo ravnali vešče.

Pomenilo je, da smo imeli na voljo več ur, da se je med nami lahko razvila sproščenost in so na plano priplavala nežnejša čustva in smelejša pričakovanja. Tedaj nas je oče šekaeu, nas dražil in medve s sestro bi se nemara kobacale po njem in se valjale po postelji, dokler ne bi v zanosu jaz napravila nepremišljene poteze in bi bilo igre konec.

Ampak, če je prišlo do željne, obupno proseče prošnje:

“Papa’, paepa, puviej unu ut Kučergae!” pomeni, da je šlo tisti poletni popoldan vse prav in da smo pred tem že zarotniško obravnavali naše družinske zgodbe in smo že premleli nekaj očetovih dogodivščin iz mladih dni in starih vaških dogodivščin povrhu. To je pomenilo, da bo prišla na vrsto prava in napeta dogodivščina, resnična in dramatična kot je istrska noč in pustolovščina, po kateri je otroška duša v nič kaj vznemirjajočem okolju tako hlepela.

In če bi se oče – tedaj sem mu rekla paepa’, sedaj je že dolgo muj istrjanski ‘voćja’ – na videz malo zresnil, si vzel hip časa, da zbere misli in nato rahlo muzajoč se zadrževal moje pričakovanje, je bila zmaga že zagotovljena. A ta muzajoči izraz sem prepoznala šele kasneje, tedaj je bilo vse zares resno, očetov obraz in celo ozračje je v tistih sekundah moralo pridobiti dramatični suspens in morda upočasnjeni ritem diha. In paepa’ bi tedaj, ko je bilo že ustvarjeno vzdušje prave napetosti in je tudi že sebi pripravil pravi zalogaj zabave, začel:

Jae blue anbot. Jae bla aena pupa te z Luparja, mikina, enu sue ble buoge. Nisue imiele za jeas ni palentice ni kruha. Enu aenbot, ja bluo taen ukulea bužićja, jea paepa’ ut pupu reku, da gre ćiepet aniga jančćja taen u Buzaet.

Enu jae šu. Pupa čaka duma soija papačćja, da paerpalja jančćja. Čaka, čaka ciel pudan enu poljae ni mogla vaeć čakeat enu sae jae zdinla enu dae ćjae jeat paepa’ naeprute. Enu jae hudila hudila gor čaes Pupetrae enu Paer Bieliga kamnja enu taen prute Buzetea. Enu huodea, huodea enu jae jae taen paer Sučergae vjela nuć. Paepa’ ut nigdier, taema enu vona trudna, sue jae  bulielea usea nuge’ enu ni mogla vaeć napret. Enu jae začela juokaet

“Kie jae muj paepa’, kie jae muj paepa’?!”

Enu taku juočae taen pu cieste enu jae jae videa aena žeana.

 “Ka’ juočeš pupca? Ka’ jae rataelu? Ka’ dielaš tea sama tea ure? Ka’ tae ni strah?”

Enu pupca jae puviela žaenea, dae jae šu njen paepa’ Buzaet čiepet jančćja enu ga ni blue daemu enu mea jae šla naprute.

“Ma kan ćieš jeat sama zdaej, pupa, ki jae taema, hodea, hodea z namu nutrea hišu, ćieš seagreat nu malu ruokcea… Ćiemu, ćiemu vjet paepa’, ki ćje jet pu ciestea.”

Enu jae šla pupca hišu enu sae jae sela h vognjea enu si je sigriela ruokce. Enu jae jae prašaela žeana:

“Sea lačna, pupca? Duzna ut kaeda’ nisea jeala.”

Pupcu jae bluo numalu sran enu ni tiela puviet, da jae lačna. Bi bla jeala rada, ma jae samu numalu pugledaela žaenu enu dala znaet, da bea rada numalu kruhćja. Enu jae šla žeana vealjae u kaerdenču enu jae zela aen kuščićj paelenticae enu jae jae dala na plaku saegret. Enu poljea jae dala palenticu pupce. Ma jae bla fina! Sae jae ubližavaela pupca perstićjae. Jae jae pujiela vaeljae.

“Ćieš šae ean kuščićj, pupca? Sae šae lačna?” jae prašaela žaena.

“Nae, nae, hvala, taeta, strina, dae stae me dalea palenticu.”

Enu poljea jae jae prašala žaena kearkaej liet ima enu kaeku sae kličea enu kjie jae njejna mama. Enu taku sea jae pupca numalu udala enu puviela usea pu pravicea enu jea paesalu numalu cajta. Ajjea bla saenaku strahea, ćjie jae njejen paepači. Enu jea pugledavaela čaes voknu vean, dae nea bea šu prea paepa’ damu enu bea ustala sama.

Enu taku, kaer sae jae vre numalu sigriela enu ni bla veaćj taeku lačna enu jae jae žaena zamuotla, jae – daej, daej – peršu pu ciestea anka njejen paepači. Ga jea zaegledala, znaš, kaku huodea enu nuosi tiega jančćja ukulea vrata. Ajjae taekla ven!

“Paepa’, paepa’! Kie sea biu terku cajta?!” Enu jae juokala nazut ut srećjae, da ki videa njeaga enu anka jančćja. Enu gae jae primla moćjnuo zae ruokuo enu ga ni tiela spesteat.

“Kaku sae reačae teate?” ji jea reku paepa’.

“Hvala, hvala teata!” jae reakla pupa. Ale pa, sae nae spunaen veaćj, forčea jae biu taen anka ean muoš enu jae reakla “Hvala stric, hvala!” alea “Hvala, barba.”

Enu taku sue šlea, paepa’ z jančćjuon zae vratun, ga jae deržau zae nuoge z aenu ruoku enu sis drugu jae deržau za rouku pupu. Enu su šlea enu suo hudilea šae dvie urea enu jae blue skora pu nućji kaedeki suo peršle daemu. Jeah jae čakala mama strahea enu poljea sue spravlea jančćja štalu enu sue pujealea šae en kuoščićj paelentea enu sue šlea liepu spaet usea kuntentea.

In to je bil trenutek, ki sem ga jaz odrivala na vse načine, da se zgodba, pustolovščina male deklice – in z njo tudi moje same – ne bi tako hitro končala. In sem očetu dajala vprašanja in ‘kaeku jea bluo tu enu kaeku jae bluo unu”, samo da se trenutek čarovnije, ko smo bili vsi skupaj v naši zgodbi, lepo drug zraven drugega, v toplem objemu očetovega muzajočega se izraza in tihe družinske in sreče, ne bi končala. In s tem čarovnija in povratek v resnično življenje, v mrežo obveznosti, očetovega razočaranega pogleda in mamine bojazni pred prežečimi pastmi, ki ji lahko odnesejo družino in otroke.