LISICA ENO VUK ali TA BOLAN TEGA ZDRAVEGA NOSI

Elida Dobrinja

Lisica enu vuk su ble doste lačne. Niso znale, kaj bejo in su čule, da je tan na druzen hribe an vohcet. Su sa pogovarjale Vuk eno Lisica med sabo, kaj ćjajo ut lakote in su si rakle: »Ma kaj ne bimo šle me na une vohcet vit, ku bimo lahko kaj našle eno zele za jes.« Eno su šle. Kar su pršle na ta vohcet, so vidle lidi plesat eno se zabavat. Lisica eno Vuk su sa anka malo bale jet nutre na to fešto, da jih ne bijo lidje stukle. Su ble vre strašno lačne. Ja rakla Lisica Vuke: »Počake ti te, gren jas nutre eno ti bon kaj prnasla, ku najdan kaj. Ti straže te.« Licisa ja šla nutre. Vuk ja čakau eno čakau eno te lisica je ni blo eno ja ni blo. Ja bil vre doste lačon ta Vuk. Lisica pa ja ne eno ja ne. Lisica Zvitorepka pa sa ja zatukla u ćjuhno eno sa ja zagnjala u lonca. Ja jiela ano jiela, da ni mogla vaćj. Ja našla na kraje ša ano malo rižota, ja pojela anka tu eno si ga ja malo namazala pu čale. Na bušcega Vuka ni nanka pomislila. Ja ni brigalo zanj. Neč mu ni prnasla. Tolko sa ja najela, da ni mogla nanka hodet. Ji ja blo prav slabo. Sa ja prvlekla ven ano Vuk jo ja prašal: »Ma Lisica, ćje si bla tolko cajta?« »Ma Vuk muj, ma kaj na videš, kaku sen slaba, su ma vjele eno su ma su stukle, kaj na videš? Prosen ta, Vuk, nase me, na moran nanka hodet.« Vuk si ja mislo, ma ku su ja stukle eno vona ja šla nutre anka za me prnas mana rubo, prtanja, da jo jas zdaj nosen. Eno ja šla Lisica na hrbet ut Vuka. Vuk pa lačen eno onemogel. Hodijo eno hodijo taku ano zasliše Vuk: »Ta bolan tega zdravega nose, ta bolan tega zdravega nose…« Vuk začudeno praša: »Ma kaj govoriš, Lisica?« »Ma neč, Vuk, kaj na videš, da na znan, kaj govorin, su me šle možjane ven,« odgovori Lisica in pokaže na rižoto na sojen čale, Vuk pa pod težo prenajete Lisice vdano nadaljuje svoj pohod. Eno nast: »Ta bolan tega zdravega nose…«
Eno tu ja samo ana ut pravc, kjer Lisica Zvitorepka prnasa ukule bušciga Vuka, ki zaradi nje nastrada.

Po pripovedi moje mame Lede. Njej je pa povedala njena nona, moja dižnona sis Kavalićj, Karlina Bembič.

Avtor motiva volka in lisice ni znan.