OBISK VARD OB TEDNU STAROSELSTVA IN MOBILNOSTI

Evropski Teden gibanja ali premičnosti – Evropski teden mobilnosti – je namenjen ozaveščanju o pretirani uporabi avtomobilov in opozarja na pomen hoje, kolesarjenja in drugih človeku in okolju prijaznih načinov premikanja.

Staroselske kulture imajo vse, kar danes kot najsodobnejša izhodišča razvoja vzpodbuja Evropska unija. V njih je krožno gospodarstvo z uporabo odpadnega gradiva in obrabljenih stvari, načelo trajnosti, skrbna uporaba in varovanje voda in zemlje, uporaba naravnega gradiva in načel pri reševanju svojih potreb, uporaba vseh človekovih sil in ustvarjalnih potencialov, druženje in predaja znanj starejših mlajšim. Delo kot ustvarjalnost in uporaba celega telesa in uma pri tem zajema tudi gibanje, premikanje ter fizično in umsko ravnovesje na splošno.

Zato se je Vita, zavod za kulturo in izobraževanje iz Kopra v dejavnosti MO Koper ob Tednu mobilnosti vključila z dejavnostjo svojega Tedna slovenskega staroselstva, ki vključuje delo in krajinsko ustvarjalnost, obisk in spoznavanje nekdanje namembnosti okoliških točk ter dogodke v naravi.

Na sliki nekaj prizorov iz obiska okoliških Vard, kjer sodelujejo moški in ženske, najmlajši in starejši različnih poklicev in jezikov v izmenjavi znanj in podatkov. Nedeljsko srečanje je bilo del programa študijskih krožkov Beseda slovenske Istre in Istrski park.

Zbiranje in študijski del na posestvu Pod Vardo zabavsko. Z nami so tudi prijatelji iz društva Jadro iz Ronk. Povabljeni sodelavci in še posebej ljubitelji fotografije.

Najprej smo se podali na sleme Zabavske Varde, ki leži na višini nekaj čez 400 m nadmorske višine. Z nje se odpirajo razgledi na vse strani. Varde so bile nekoč mesta za opazovanje in varovanje.

Opazujemo okoliške vrhove in skušamo razumeti logiko nekdanjega življenja in komuniciranja. Pri tem nam pomagajo stara ledinska imena, izmed katerih je tudi Varda.

Po obisku Zabavske Varde smo se podali še na vrh Kubejske Varde, ki leži na poti od Belega kamna proti Svetemu Antonu in tik pred zaselkom Mohoreči.

Z nje se odpira osupljivi pogled na Kraški rob in dolino pod njim. Pogled sega do morja in daleč v notranjost Istre.

Vračamo se zadovoljni in veseli; nekateri nadaljujejo pot do Bošteranske Varde.

Besedilo in fotografije: Leda Dobrinja; avtor 2. ter 4.-6. slike je Rafael Vončina.