ZAPOSTAVLJANJE SLOVENŠČINE V SLOVENIJI

Pismo dr. Duše Krnel Umek Laboratoriju za telekomunikacije Fakultete za elektroniko Univerze v Ljubljani ob organiziranju konference Pametne vasi – ključ za razvoj podeželja, ki bo dne 12. 9. 2019 na Fakulteti za humanistične vede Univerze na Primorskem. V zvezi s tem se je vabilo pošiljalo pod naslovom SMART VILLAGES, in sicer je pod tem naslovom obveščal LAS Istra in nato še evropski poslanec Franc Bogovič z dodatkom Smart Villages – a key for development in rural areas. Dr. Duša Krnel Umek je poslala ugovor zadnjemu pošiljatelju, kjer je iz njegove pisarne izvedela, da je organizator Fakulteta za elektroniko.  V nadaljevanju je zadnje pismo organizatorju Fakulteti za elektroniko z navedki iz prejšnjih pisem.

Spoštovani,

Hvala za Vaš odgovor, v katerem mi pišete, da ste kot organizator konference Pametne vasi – ključ za razvoj podeželja vabila pošiljali v slovenskem in angleškem jeziku. Ker primerov teh vabil v slovenskem jeziku nisem videla, vidim samo, kaj je na spletnih straneh, ki jih navajam na koncu. Iz teh je razvidno, da je slovenščina na drugem mestu.

Vabilo bi se moralo glasiti takole:

za Slovenijo Pametne vasi – ključ za razvoj podeželja

za tujino po tem vzorcu  Pametne vasi – ključ za razvoj podeželja – Smart Villages – a key fordevelopment in rural areas
 
Ker navajate, da »spoznavanje različnih jezikov za vse sodelujoče pomeni tudi spoznavanje različnih kultur ter spodbujanje medsebojnega sodelovanja«, pričakujem, da bodo tudi vabila za mednarodne konference v prihodnje taka, da bo v Sloveniji slovenščina povsod na prvem mestu.

Ko navajate, »da bodo nastopajoči govorili v slovenskem in angleškem jeziku«, »simultano prevajanje« pa »bo v slovenski in italijanski jezik«, ni jasno, kdo bo prevajal iz slovenskega v angleški jezik, če tujci zdaj »slovenščine (še) ne razumejo«, kot sami navajate.

Vsekakor pa bi bilo dobro, da bi tujci, ki “slovenščine (še) ne razumejo” vsaj zvedeli za kakega Hermana Koroškega, Hermana Potočnika, cesarico Barbaro Celjsko in še koga.

V nadaljevanju navajam, kaj sem Vam pisala:

Najprej mi je LAS Istre poslal  vabilo na konferenco Smart Villages in sem jim napisala: V državi Sloveniji je državni jezik slovenski, zato mi pošiljajte slovenske naslove. Ne vem, kaj je to Smart Village. Nismo še v anglo ameriški koloniji. Ali pač?

Zdaj sem dobila še vabilo iz pisarne evropskega poslanca Franca Bogoviča, kjer piše Smart Villages – a key for development in rural areas (Pametne vasi – ključ za razvoj podeželja), ki bo 12. septembra 2019, v Kopru na Fakulteti za humanistične študije UP.

Napisala sem mu: Kolikor Vem, je v Evropski uniji eden od enakopravnih jezikov tudi slovenščina. Gotovo pa je v državi Sloveniji  državni jezik slovenščina, kar je napisano v Ustavi v 11. členu. S tem, ko najprej napišete naslov v angleščini in to poudarjeno, pomeni, da uvajate kot državni jezik v Slovenijo angleščino. Slovenski naslov konference ste dali v podnaslov in v oklepaj, kar je nezaslišano, ker postavljate Slovence v lastni državi v podrejeni položaj. Razen tega navajate, da bo jezik konference angleški. Torej dvakrat kršite ustavo Republike Slovenije in kažete s tem svoj manjvrednostni kompleks.

Vse kaže, da Vaši organizatorji ne vedo, kaj so to mednarodne konference. Ko sva s kolegom Petrom Pavlom Klasincem organizirala mednarodne konference v Trstu v mednarodnem inštitutu, je bila slovenščina enakopravni jezik, to pomeni, da sem govorila slovensko, ko sem predstavila svoj referat in sem vodila konferenco v slovenskem jeziku, ko sem predsedovala omizju. Prevajanje je bilo organizirano v italijanski, slovenski in angleški jezik. To pomeni mednarodno.

Ker pa organizirate konferenco v Kopru pa še tole. Vrsto let smo si prizadevali za ohranitev Slovencev, slovenskega jezika in ozemlja v Istri, ko je bilo vprašanje meje s Hrvaško. To smo delali za svoj denar in za svoj prosti čas. Vi in Vaši sodelavci, sploh pa Univerza na Primorskem za dobro plačilo iz našega davkoplačevalskega denarja hodite potujčevati še slovensko podeželje, ki je bilo vedno slovensko. S tem samo nadaljujete prakso okupatorjev Rimljanov, ki so vsiljevali latinščino, pa Italijanov italijanščino in Nemcev nemščino. Zdaj pa nam v lastni državi vsiljujete na vsakem koraku še angleščino.

Pričakujem, da boste s tem potujčevanjem nehali.

Lep pozdrav

Duša Krnel Umek

Portorož, 11. 9. 2019

Podatki iz spletnih strani, 11. 9. 2019

http://www.fhs.upr.si/sl/novice/konferenca-smart-villages–a-key-for-development-in-rural-are

Vabimo vas na konferenco Smart Villages – a key for development in rural areas, ki bo okviru projekta SmartVillages potekala 12. septembra 2019 na Fakulteti za humanistične študije UP.

http://vfokusu.com/event/1287/konferenca-smart-villages-pametne-vasi

KONFERENCA: Smart Villages – a key for development in rural areas – Pametne vasi – ključ za razvoj podeželja,

Dogodek poteka v organizaciji Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko (LTFE). Evropski poslanec Franc Bogovič bo na konferenci sodeloval na okrogli mizi Policy: European Union, Smart Villages and Sustainability, ki jo bo vodila Emilija Stojmenova Duh. V nadaljevanju konference bo Bogovič skupaj z avtorjem Gyorgyem Mudrijem predstavil knjigo Smart Villages in the EU and Beyond.

Delovni jezik dogodka je angleščina, poskrbljeno pa bo za simultano prevajanje v prvem delu konference.