Pesniški maraton

 

Po predstavitvi pesniške zbirke Iva Petkovška maja 2017 v Kopru se je pokazala potreba po približanju poezije vsakdanjemu življenju. Na vsakem srečanju, kjer se zbere skupaj več ljudi, naj bo prisotna pesem. S tem se je porodila misel na pesniški maraton. Vsak prinese s seboj svojo pesem. To smo začeli udejanjati na srečanjih naših krožkov, za poletje pa je napovedan pesniški večer v odprtem hramu v parku Pod Vardo zabavsko. Na sliki srečanje krožka Beseda slovenske Istre in izbira Kocjančičeve pesmi za uvod v predstavitev zbornikov Slovensko staroselstvo in Istri v Marezigah ob obletnici Kocjančičevega rojstva.

Foto: A. Bussolin, maj 2018