SODELOVANJE IN PODPORA

Park je začel nastajati po letu 1995 z zakupom in nakupom zemljišča. Idejna zasnova je bila izdelana leta 2000 v razvojnem projektu ‘Kraj, kjer počiva sonce’, ki je bil financiran v okviru projekta PHARE. Posamični izseki in deli programov so bili v manjši meri sofinancirani iz sredstev delovanja študijskih krožkov, lokalnih okoljskih sredstev in manjših donacij. Osrednji delež urejanja poteka iz lastnih sredstev zavoda Vita in z osebnimi močmi.

Posestvo je zainteresirano za sodelovanje s posamezniki ali malimi skupinami, ki se ukvarjajo z naravnimi načini obdelovanja, predelavo pridelkov in zeli, delovno rekreacijo ali ustvarjanjem v naravi. Glede na naravo in obseg prispevkov lahko darovalci v zamenjavo za prispevke uživajo prostor, nasade in naprave po vnaprejšnjem dogovoru.