DEBLAKU IZ LJUBLJANICE OB ROB – replika

Dimitrij Kebe

Deblak bo postavljen na ogledreplika

Pri prebiranju članka Deblak bo postavljen na ogled v Našem časopisu me je zmotil podnaslov, ki se glasi: »Poleti 2015 so iz Ljubljanice v središču Vrhnike, zadaj za bencinsko črpalko, potegnili na plano keltsko – rimski deblak.«

Rimljanov v II. stoletju p. n. št. na tem območju še ni bilo. Tukaj so v tistem času na Notranjskem in vse do Nanosa prebivali naši predniki Japodi, ki so mejili na sorodne Karne. Rimljanski poveljnik Oktavian, kasnejši Cezar Avgustus je Japode premagal v znameniti bitki za Metulum šele leta 35 p. n. št., iz česar sledi, da deblak ne more datirati v rimsko dobo. Kot je v članku opisano, je deblak nastal iz hrasta, ki je začel rasti v IV. stoletju p. n. št. in so ga dvesto let pozneje posekali za izdelavo čolna, to je v II. stoletju p. n. št..

Nesporno je tudi dejstvo, da pravljičnih Keltov nikoli ni bilo na tem prostoru Notranjske. Res pa je to, da je naša zgodovina še danes popolnoma zamolčana, vendar nas bo rešila »genetika«, saj je že ugotovljeno, da naš »DNK« (haploskupina) staroselcev pokaže, da nimamo nič skupnega s selitvenimi narodi izza karpatskega ozemlja, iz katerega naj bi po uradni verziji tudi mi prišli v naše kraje konec VI. stoletja.

Vrhnika, 2.12.2020

 

Od prvega tukaj stanuje mor rod,

če ve kdo za drujʾga naj reče, od kod?

(Valentin Vodnik)

Priloga:

Zemljevid z ozemljem Japodov pri Vrhniki, Wolfgang Lazius, 1561

Opis in prevod imen iz latinščine: Obrlabach – Vrhnika, tukaj so se ustavili Argonavti in se nato z ladjo premestili preko hribov. – Labacum – Ljubljana, Argonavti so iz reke Save zapluli v Ljubljanico (Nauportus). – Iapodes – Japodi